Organizacja zajęć z wychowawcą oraz pedagogiem

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045). oraz dostęp do nagrania na okres 3 mc-y i materiałów: link do książki, poradnika, innych środków dydaktycznych.

Data: 11.02. 2022 r. g.16:00

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie na żywo  z 30-minutową sesją Q&A  szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania i materiałów: link do książki, poradnika, innych środków dydaktycznych.

Organizacja zajęć z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym po powrocie do nauki stacjonarnej. Obligatoryjne zadania.  Jak wspierać rodziców i uczniów?

Data: 11.02. 2022 r. g.16:00

Szkolenie pozwoli wychowawcom klas oraz pedagogom szkolnym prawidłowo i skutecznie udzielać wsparcia uczniom po okresie nauki stacjonarnej z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania do powrotu kształcenia w systemie na odległość

Opis szkolenia:

Spotkanie pozwoli zaplanować i realizować podstawowe zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po pandemii. Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi oraz kierunkami polityki oświatowej państwa.

Program:

 • Rola wychowawcy i pedagoga w organizacji zajęć i wsparcia w czasie pandemii.
 • Obowiązujące zapisy
 • Planowanie i udzielanie skutecznego wsparcia.
 • Gotowe pomysły.

Korzyści ze szkolenia w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązki wychowawcy i pedagoga w zakresie wsparcia uczniów i rodziców;
 • Nauczysz się planować efektywne wsparcie PP;
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć zgodnych z psychorozwojem i samopoczuciem  uczniów;
 • Otrzymasz gotowe inspiracje, materiały.

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • pedagogów;
 • wychowawców.

Po opłaceniu szkolenia, zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników, otrzymasz link z dostępem do szkolenia.  Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca:
Angelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top