Standardy Ochrony Małoletnich

1som
69
49zł Otrzymasz:
 • szkolenie offline na 6 m-cy
 • zaświadczenie MEN do samodzielnego pobrania i wydruku
2som
150
115 zł Otrzymasz:
 • szkolenie offline na 6 m-cy
 • zaświadczenie MEN do samodzielnego pobrania i wydruku
 • materiały: Standardy Ochrony Małoletnich
3som
150
115 zł Otrzymasz:
 • szkolenie offline na 6 m-cy
 • zaświadczenie MEN do samodzielnego pobrania i wydruku
 • materiały: Standardy Ochrony Małoletnich
TECZKA koordynatora
210
120 zł Otrzymasz:
 • dostęp do szkolenia Rola koordynatora ds.. Standardów Ochrony Małoletnich, na okres 6 m-cy
 • zaświadczenie MEN do samodzielnego pobrania i wydruku (Rola koordynatora ds......)
 • teczkę koordynatora ds. standardów ochrony małoletnich
 • dostęp do nagrania szkolenia Standardów Ochrony Małoletnich-nowe obowiązki placowek oświatowych, na okres 6 m-cy
Unknown

trener w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top