Pakiet szkoleń

1.Nie autyzm, lecz spectrum autyzmu. 2.Lęki rozwojowe u dzieci. 3. Elementy arteterapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością – propozycje ćwiczeń. 4. Gry i zabawy sensoryczne, wspierające rozwój sensoryczny dziecka
308
99 Promocja do 30.06.2022 r.
  • 4 - zaświadczenia w formacie PDF
  • Dostęp do nagrań szkoleń na 6 m-cy
  • materiały szkoleniowe
promocja

Pakiet szkoleń

1. Nie autyzm, lecz spectrum autyzmu. 2.Lęki rozwojowe u dzieci. 3.Gry i zabawy sensoryczne, wspierające rozwój sensoryczny dziecka
231
69 Promocja do 30.06.2022 r.
  • 3 - zaświadczenia w formacie PDF
  • Dostęp do nagrań szkoleń na 6 m-cy
  • materiały szkoleniowe
promocja

Szkolenie pn.

Gry i zabawy sensoryczne, wspierające rozwój sensoryczny dziecka
77
39 Promocja do 30.06.2022 r.
  • zaświadczenie w formacie PDF
  • Dostęp do nagranie szkolenia na 3 m-cy
  • materiały szkoleniowe
promocja

trener w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych. W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była prodziekan, w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Przewiń do góry