Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Availability: Na stanie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia online w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

„Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży

Nagranie z dn. 01.02.2022 r. 

Problemy w sferze emocjonalno- społecznej rzutują na całościowy rozwój człowieka oraz na jego relacje z innymi, dlatego też, posiadanie podstaw wiedzy z tego obszaru, jest niezwykle ważne, szczególnie, w przypadku osób wspierających dzieciństwo i dorastanie młodych ludzi.

Program szkolenia

 • Wybrane teorie dotyczące emocji.
 • Geneza i rodzaje zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego u dzieci.
 • Psychologiczna analiza sytuacji w rodzinie rozbitej.
 • Skutki rozbicia rodziny- objawy prezentowane przez dziecko.
 • Dziecko- zapomniany żałobnik
 • Problemy poszczególnych etapów rozwoju dziecka.
 • Zaburzenia lękowe – rodzaje, objawy, pomoc.
 •   Zaburzenia przywiązania.

Opis szkolenia

Przedstawiona zostanie geneza i rodzaje zaburzeń oraz  etapy rozwoju emocjonalno- społecznego dzieci i młodzieży.

Omówione zostaną wybrane koncepcje dotyczące sfery emocjonalnej, szczególne okoliczności w związku z którymi mogą się pojawić nasilone nieprawidłowości w jej zakresie oraz wybrane metody korygowania dysfunkcjonalnych zachowań.

Tak więc zwrócimy szczególną uwagę na typy i zaburzenia przywiązania oraz na sytuację dziecka w rodzinie przeżywającej rozwód oraz żałobę

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę nt. zaburzeń emocjonalnych.
 • ,Poznasz wybrane metody wspierania dzieci i młodzieży w problemach emocjonalno- społecznych i behawioralnych.

Dla kogo jest to szkolenie

 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • pedagogów i psychologów szkolnych,
 • zainteresowanych  nauczycieli/wychowawców,
 • studentów kierunków pedagogicznych,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca
                             Joanna Nienałtowska-Padło

Joanna Nienałtowska-PadłoJestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Shopping Cart
Przewiń do góry