Wykorzystanie gier komputerowych

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępu do nagrania na okres 3 m-cy.

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN:Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Data: 10.03.2022 r. g.19:00

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Availability: Na stanie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania.

„Wykorzystanie gier komputerowych w rozwijaniu wybranych zdolności poznawczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”

Szkolenie na żywo dla nauczycieli!

Data: 10.03.2022r. g.17:00

Szkolenie jest odpowiedzią na pytanie dotyczącej roli gier w rozwijaniu zdolności poznawczych dzieci z niepełnosprawnością oraz skuteczności ich zastosowania.

Program szkolenia

 • Rola gier w rozwijaniu zdolności poznawczych
 • Wykorzystywanie gier komputerowych w rozwijaniu wybranych zdolności poznawczych:

– percepcji i analizy wzrokowej,

– orientacji przestrzennej i w schemacie ciała,

– myślenia przyczynowo-skutkowego,

– zdolności matematycznych,

– zdolności motorycznych,

– koncentracji oraz skupienia uwagi

 • Metodyka konstruowania gier komputerowych dla dzieci z niepełnosprawnością
 • Gotowe gry dostępne na rynku – przykłady

Opis szkolenia

Komputery to  rzeczywistość. Lew Wygotski, wybitny psycholog rozwojowy, mówił, że człowiek rozwija się poprzez używanie narzędzi kulturowych. A tymi narzędziami są teraz właśnie nowe technologie. Zamiast się napinać, mówić, że to zło, lepiej uczyć dzieci, jak mądrze korzystać z komputera, czy smartfona i pokazywać, że życie się na nich nie kończy. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane najnowsze badania dotyczące skuteczności wykorzystania komputera w rozwijaniu wybranych zdolności poznawczych w tym:  percepcji i analizy wzrokowej, orientacji przestrzennej i w schemacie ciała, myślenia przyczynowo-skutkowego, zdolności matematycznych, zdolności motorycznych, koncentracji oraz skupienia uwagi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz rolę gier w rozwijaniu zdolności poznawczych dzieci.
 • Poznasz skuteczność ich wykorzystania na  rozwój wybranych funkcji poznawczych.
 • Nauczysz się tworzyć i konstruować gry w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.
 • Otrzymasz wskazówki dotyczące wyboru gier w procesie edukacyjnym dzieci z niepełnosprawnością.

Dla kogo jest to szkolenie

 • nauczycieli,
 • terapeutów,
 • wszystkich pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością,

Po opłaceniu szkolenia i zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca

dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Przewiń do góry