Wsparcie rodziców ucznia ze SPE- jako zadanie szkoły

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończony jest certyfikatem.

77,00 

Availability: Na stanie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.

Zadaniem każdej placówki oraz nauczyciela jest odpowiednie udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby udzielana pomoc była skuteczna należy zwrócić szczególną uwagę na wsparcie rodziców.  Szkolenie pozwoli na przeanalizowanie  kluczowych aspektów w tym zakresie.

Dla kogo szkolenie: Pedagogów, wychowawców, zainteresowanych nauczyciel

Opis szkolenia:

Szkolenie pomoże uczestnikom w dobieraniu i podejmowaniu odpowiednich działań wspierających rodziców uczniów ze SPE.

Na szkoleniu:

 • Poznasz obowiązujące przepisy z zakresu pracy z uczniem ze SPE.
 • Nauczysz się wspierać odpowiednio rodziców ucznia ze SPE.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Otrzymasz inspiracje, materiały i wiedzę praktyczną do pracy.

Program szkolenia:

  • Uczeń ze SPE w klasie i szkole.
  • Znaczenie udzielanej pomocy uczniowi ze SPE.
  • Wsparcie ucznia w aspekcie współpracy z rodzicami.
  • Wsparcie rodziców ucznia ze SPE.
Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska  
absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, na której studiowała pedagogikę opiekuńczo-resocjalizacyjną. Ukończyła również studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.Posiada bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Pracowała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel przedmiotów administracyjnych w szkole policealnej, doradca zawodowy, zarówno młodzieży, jak i dorosłych, a obecnie jest pedagogiem w szkole podstawowej. Od lat prowadzi kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia z umiejętności miękkich, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, czy kodowania dla nauczycieli. Jest trenerem metod szybkiego czytania, efektywnego uczenia się. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla niej bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkala, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych , TIK w edukacji. Dzięki temu może wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

 

Shopping Cart
Scroll to Top