Bezpłatne

27.04.2022 r.

20:00

Szkolenie jest analizą podstawowych założeń organizacyjnych oraz idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Webinar jest wprowadzeniem dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów rozpoczynających pracę w tym zakresie. Szkolenie kładzie nacisk na prawne oraz teoretyczne podstawy prowadzenia WWR.

Opis szkolenia : 

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę o podstawowe zabawy  stymulujące poszczególne zmysły oraz podstawowe założenia prawne organizacji WWR i kwalifikacji nauczycieli.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pedagogów specjalnych, terapeutów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, studentów, a także rodziców dzieci, którzy chcą dowiedzieć się czym jest WWR oraz poznać jego podstawowe założenia. (szkolenie dla osób początkujących)
Prowadząca:
Angelika Perdek-Chabinowska 
 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Korzyści dla uczestnika szkolenia, w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Poznasz podstawowe przepisy prawa regulujące organizację WWR.
  • Nauczysz się stymulować zmysły i sferę poznawczą dziecka objętego WWR. .
  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy terapeutycznej
  • Otrzymasz  inspiracje do wykorzystania w pracy.
 • WWR - podstawowe założenia.
 • Podstawy prawne.
 • Kwalifikacje kadry prowadzącej WWR.
 • Dokumentacja WWR.
 • Stymulacja zmysłowa.
 • Wsparcie dziecka objętego WWR
Jeśli z jakiś powodów nie możesz być z nami na żywo, to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji wraz z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE!
Shopping Cart
Przewiń do góry