Szkolenie online

24/7

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia wzbogacisz wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz poznasz sposoby rozwijania umiejętności społecznych dzieci/ osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w sytuacjach życia codziennego.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,

 • nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

 • Kompetencje językowe i społeczne dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Sposoby postępowania w czasie zajęć edukacyjnych i w sytuacjach domowych.
 • Rola rodziny i środowiska w utrwalaniu kompetencji językowych i społecznych dziecka/osoby z autyzmem i ZA.
 • Możliwości i techniki rozwijania umiejętności społecznych u dzieci/uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Wzbogacisz swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu
 • Poznasz sposoby rozwijania umiejętności językowych i społecznych dzieci/ osób z autyzmem i Zespołem Aspergera poprzez sytuacje z codziennego życia
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

dr Amelia Dziurda-Multan

– polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top