Szkolenie online

24/7

87 zł - 137

Masz do wyboru dwa warianty zakupu szkolenia:

 1. Wariant: Szkolenie online pn. Pedagog specjalny – zadania i kwalifikacje nowego specjalisty (87 zł).
 2. Wariant: Szkolenie online pn. Pedagog specjalny – zadania i kwalifikacje nowego specjalisty + Teczka pedagoga specjalnego (137 zł).

Podczas szkolenia zostaną przedstawione nowe zasady zatrudniania w szkołach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, które od 1 września 2022 roku wprowadza nowelizacja przepisów Karty Nauczyciela.

Opis szkolenia:

Prowadząca omówi obowiązujące od 1 września 2022 roku zasady zatrudniania w szkołach/ przedszkolach specjalistów. Ponadto scharakteryzuje obowiązki specjalistów.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych.
 • Zmiany w zakresie zatrudniania specjalistów.
 • Omówienie sposobu wyliczania minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów, pedagogów specjalnych i psychologów.
 • Pedagog specjalny w katalogu stanowisk.
 • Wzbogacisz wiedzę na temat zmian w zakresie zatrudniania specjalistów od września 2022 r.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online lub nagrania szkolenia na żywo ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

dr Amelia Dziurda-Multan

– polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top