• Szkolenie online (nagranie)

  Szkolenie online (nagranie)100 Products

 • Zasobnik nauczyciela

  Zasobnik nauczyciela9 Products

 • Promocja! Do 31.07.2022
 • Promocja! Do 31.07.2022
 • Promocja! Do 31.07.2022
 • Promocja! Do 31.07.2022
 • Promocja! Do 31.07.2022
 • Szkolenie online (nagranie)

  ABONAMENT – 1 MIESIĄC

  365,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Lęki rozwojowe u dzieci

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Nie autyzm, lecz spectrum autyzmu

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Elementy terapii ręki

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Promocja! Do 31.07.2022
 • Promocja! Do 31.07.2022
 • Promocja! Do 31.07.2022
  Szkolenie online (nagranie)

  Pakiet 4 szkoleń – pozytywna dyscyplina

  110,00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!
  Szkolenie online (nagranie)

  Asertywny nauczyciel – pakiet szkoleniowy

  39,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Pakiet szkoleniowy: Gdy kary nie działają

  39,00  Dodaj do koszyka
 • Zasobnik nauczyciela

  Teczka ucznia ze SPE

  79,00  Dodaj do koszyka
 • Zasobnik nauczyciela

  SPP – teczka pedagoga

  99,00  Dodaj do koszyka
 • Zasobnik nauczyciela

  Teczka wychowawcy

  39,00  Dodaj do koszyka
 • Zasobnik nauczyciela

  Teczka pedagoga

  79,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Lekcja wg motywującego toku

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Egzamin tuż tuż

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Orzeczenia i opinie z PPP - trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji
  Szkolenie online (nagranie)

  Orzeczenia i opinie z PPP

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Zespół Zaburzeń Uwagi – ADD

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Metoda Dobrego Startu

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!
  Szkolenie online (nagranie)

  IPET w praktyce

  39,00  Dodaj do koszyka
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE
  Szkolenie online (nagranie)

  Dostosowanie wymagań edukacyjnych

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Promocja! Do 31.07.2022
 • Szkolenie online (nagranie)

  Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-III
  Szkolenie online (nagranie)

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Promocja! Modyfikacja IPET
  Szkolenie online (nagranie)

  Modyfikacja IPET i dostosowań edukacyjnych

  47,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Nastolatek z Zespołem Aspergera

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Gotowe pomysły na godzinę wychowawczą oraz godzinę z pedagogiem
  Szkolenie online (nagranie)

  Gotowe pomysły na godzinę wychowawczą

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Dziecko z afazją motoryczną

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Promocja! Szkolenie online
  Szkolenie online (nagranie)

  Ewaluacja ppp

  47,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Przygotowanie WOPFU

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Promocja! 2022_Pozytywna dyscyplina_w_praktyce_Niegrzeczne_dzieci_nie_istnieja
  Szkolenie online (nagranie)

  Pozytywna dyscyplina w praktyce

  39,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Czy stres zawsze musi być szkodliwy?

  29,00  Dodaj do koszyka
 • Skuteczne metody pracy z uczniem SPE
  Szkolenie online (nagranie)

  Metody pracy z uczniem SPE

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Organizacja i dokumentowanie PPP w przedszkolu i szkole
  Szkolenie online (nagranie)

  Organizacja i dokumentowanie PPP

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Vademecum pracy pedagoga - jak skutecznie wspierać placówkę w realizacji zadań
  Szkolenie online (nagranie)

  Vademecum pracy pedagoga

  77,00  Dodaj do koszyka
 • szkolenie
  Szkolenie online (nagranie)

  Rola pracowników oświaty

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w kontekście udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Metoda Marii Montessori
  Szkolenie online (nagranie)

  Metoda Marii Montessori w przedszkolu

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi/uczniami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera
  Szkolenie online (nagranie)

  Zajęcia rewalidacyjne

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Indywidualizacja
  Szkolenie online (nagranie)

  Indywidualizacja na kilka sposobów 

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Jak uczyć o handlu ludźmi?
  Szkolenie online (nagranie)

  Jak uczyć o handlu ludźmi?

  29,00  Dodaj do koszyka
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole podstawowej
  Szkolenie online (nagranie)

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Motywacja na kilka sposobów
  Szkolenie online (nagranie)

  Motywacja na kilka sposobów

  59,00  Dodaj do koszyka
 • Wychowanie do wartości, rozwijanie wrażliwości na prawdę i dobro
  Szkolenie online (nagranie)

  Wychowanie do wartości

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Innowacje pedagogiczne - jak poprawić jakość swojej pracy
  Szkolenie online (nagranie)

  Innowacje pedagogiczne

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Integracja sensoryczna a autyzm
  Szkolenie online (nagranie)

  Integracja sensoryczna a autyzm

  77,00  Dodaj do koszyka
 • szkolenie
 • Uczeń z Zespołem Aspergera w zespole klasowym. Jak pomóc naszemu uczniowi z ZA?
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w sytuacjach codziennego życia.
  Szkolenie online (nagranie)

  Umiejętności społeczne

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Zespół Aspergera
  Szkolenie online (nagranie)

  Zespół Aspergera

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji – jak zwiększać samodzielność
  Szkolenie online (nagranie)

  Uczenie dzieci z autyzmem

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Dziecko z dyskalkulią  w szkole
  Szkolenie online (nagranie)

  Dziecko z dyskalkulią w szkole

  77,00  Dodaj do koszyka
 • 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami
  Szkolenie online (nagranie)

  12 wskazówek do pracy

  77,00  Dodaj do koszyka
 • cyberbezpieczeństwo jak zagrożenia czyhają namłodzież w sieci
 • Promocja! POZYTYWNA_DYSCYPLINA_DODAJ_MI_SKRZYDEL
  Szkolenie online (nagranie)

  Dodaj mi skrzydeł

  39,00  Dodaj do koszyka
 • Nauczyciel wspomagający-obowiązująca dokumentacja
  Szkolenie online (nagranie)

  Nauczyciel wspomagający – dokumentacja

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Mediacje rówieśnicze jako profilaktyka zachowań agresywnych
  Szkolenie online (nagranie)

  Mediacje rówieśnicze

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Praca z uczniem z zaburzeniami emocji - Gotowe wskazówki
  Szkolenie online (nagranie)

  Praca z uczniem z zaburzeniami emocji

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- podstawowe informacje i wprowadzenie
  Szkolenie online (nagranie)

  WWR dziecka

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 
z zaburzeniami koncentracji uwagi
  Szkolenie online (nagranie)

  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  ADHD – pakiet szkoleń

  120,00  Dodaj do koszyka
 • Praca z dzieckiem z FASD
  Szkolenie online (nagranie)

  Praca z dzieckiem z FASD

  77,00  Dodaj do koszyka
 • metody-aktywizujace-w-praktyce-szkolnej
  Szkolenie online (nagranie)

  Metody aktywizujące w praktyce

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Nauczyciel wspomagający stażysta

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Jestem As – em

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Nauczyciel wspomagający kontraktowy

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Elementy arteterapii w pracy z dziećmi

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Dziewczęta z ZA

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Elementy TIK w pracy z najmłodszymi

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Nauczyciel wspomagający – dokumentacja

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Podsumowanie roku szkolnego – dokumentacja

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Promocja! 06.06.2020
  Szkolenie online (nagranie)

  Gry i zabawy sensoryczne

  39,00  Dodaj do koszyka
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po powrocie do nauki stacjonarnej
  Szkolenie online (nagranie)

  PPP po powrocie do nauki stacjonarnej

  77,00  Dodaj do koszyka
 • 90-minutowe  szkolenie z sesją Q&A w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem, a także dostępem do nagrania i dodatkowymi materiałami takimi jak przykładowy scenariusz zajęć w klasach I-III. "Początkujący nauczyciel - pierwsze lata w szkole" Szkolenie wraz z sesją Q&A na żywo dla przyszłych nauczycieli! Data szkolenia 27.08.2021 Program szkolenia dla nauczycieli rozpoczynających karierę Obowiązujące przepisy w zawodzie nauczyciela, Podstawowe zadania nauczyciele i wychowawcy, Praca w szkole od strony praktycznej i teoretycznej,  Dokumentacja pracy nauczyciela, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom w szkole, Współpraca z rodzicami uczniów, Kontakty z innymi nauczycielami, Praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć dydaktycznych, Podsumowanie- warunki sukcesu, Opis szkolenia Szkolenie pomoże początkującym nauczycielom zapoznać się i zrozumieć specyfikę pracy w szkole. Obowiązujące przepisy, prowadzenie dokumentacji i zajęć w praktycznym aspekcie pracy. Szkolenie "Początkujący nauczyciel - pierwsze lata w szkole" jest wsparciem dla nauczycieli rozpoczynających pracę w placówkach oświatowych- głównie w szkołach podstawowych, ale również w przedszkolach i szkołach ponadpodstawowych. Wprowadza początkujących nauczycieli w podstawy prowadzenia dokumentacji, dzienników, konstruowania planów pracy, sprawozdań oraz prowadzenia zajęć zgodnie z wymogami i przepisami Korzyści ze szkolenia online w Centrum Organizacji Szkoleń Poznasz obowiązujące przepisy, Nauczysz się prowadzić dokumentację pracy własnej, Wzmocnisz  kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć, Otrzymasz inspiracje, materiały do praktycznej pracy w szkole, Dla kogo jest to szkolenie Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli na początku swojej kariery zawodowej Prowadząca Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych. Pokaż ukrytą treść
  Szkolenie online (nagranie)

  Początkujący nauczyciel

  77,00  Dodaj do koszyka
 • arkusz pytań z raportem
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola – prosto i skutecznie
  Szkolenie online (nagranie)

  Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola

  89,00  Dodaj do koszyka
 • szkolenie online
  Szkolenie online (nagranie)

  Bajkoterapia w pracy z najmłodszymi

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolna dokumentacja ucznia ze spe
  Szkolenie online (nagranie)

  Szkolna dokumentacja ucznia ze SPE

  77,00  Dodaj do koszyka
 • szkolenie online, szkolenie na żywo
  Szkolenie online (nagranie)

  Nauczyciel wychowawca w przedszkolu

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online
 • zasobnik nauczyciel
  Zasobnik nauczyciela

  Pakiet gotowych wzorów IPET, WOPFU

  47,00  Dodaj do koszyka
 • szkolenie online
Shopping Cart
Przewiń do góry