Promocja

Organizacja pracy zdalnej z uczniami

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe pdf: SPE organizacja pracy zdalnej,  Scenariusze tematyczne z TIK, Procedury uczenia się – wskazówki dla rodziców, Integracja sensoryczna ćwiczenia, Dobrostan uczniów ćwiczenia w ramach ppp, Niepełnosprawność w stopniu głębokim, Wskazówki do pracy z rodzicami, Narzędziownia.

57,00 

Brak w magazynie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe pdf: SPE organizacja pracy zdalnej,  Scenariusze tematyczne z TIK, Procedury uczenia się – wskazówki dla rodziców, Integracja sensoryczna ćwiczenia, Dobrostan uczniów ćwiczenia w ramach ppp, Niepełnosprawność w stopniu głębokim, Wskazówki do pracy z rodzicami, Narzędziownia.

Organizacja pracy zdalnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wspomaganie w procesie uczenia się – dot. uczniów z orzeczeniami i opiniami oraz objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz prowadzenie zajęć rewalidacyjnych – dot. uczniów z orzeczeniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Dla kogo jest szkolenie: Dla nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, nauczycieli przedmiotowców, wychowawców, pedagogów, nauczycieli wspomagających w szkołach ogólnodostępnych oraz dla nauczycieli szkół specjalnych.

Na szkoleniu  otrzymasz:

 1. Informacje nt. planowania i organizowania pracy zdalnej z uczniem z spe.
 2. Przykłady trudności wynikających z doświadczenia izolacji podczas dotychczasowej nauki zdalnej i propozycje ich rozwiązań.
 3. Gotowe scenariusze zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć w zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego uczniów ze spe.
 4. Gotowe opracowane specjalnie dla rodziców procedury uczenia się w zakresie pracy z emocjami i teorii umysłu.
 5. Zestawienie narzędzi TIK do wykorzystania podczas pracy rewalidacyjnej.
 6. Katalog wskazówek dot. współpracy z rodzicami i sposobu komunikowania się szkoły z rodzicami.

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną metody pracy  wspomagających proces uczenia się i kompensacji z wykorzystaniem różnych narzędzi analogowych i tikowych, w tym aplikacji i programów, których celem jest:

 • rozwijanie umiejętności w zakresie planowania pracy w domu
 • kształtowanie kompetencji społecznych, w tym komunikacji i emocji 
 • kształtowanie teorii umysłu
 • rozwój sfery poznawczej na miarę możliwości ucznia.

Poruszona zostanie również kwestia współpracy ze sobą specjalistów oraz komunikowania się  szkoły z rodzicami.

Program:

 1. Jak organizować proces uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera podczas nauki zdalnej.
 2. Jak konstruować zadania, by wspierać obszar poznawczy, emocjonalny, społeczny uczniów.
 3. Jak planować pracę z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zaburzeń rozwojowych lub niepełnosprawności intelektualnej.
 4. Jakie narzędzia TIK uwzględnić w organizacji pracy i jak łączyć ich wykorzystanie z  innymi metodami wspierającymi proces integracji mózgu ucznia ze spe?
 5. Jak wspomóc uczniów i rodziców w organizacji czasu w domu podczas izolacji – planowanie dnia, wspólnych działań. 
 6. Jak wpierać rodziców uczniów – jak przygotowywać dla nich propozycje zadań, na co zwracać szczególną uwagę, jak się z nimi komunikować?

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju,  autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja,  TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli.

Shopping Cart
Scroll to Top