Obowiązki dyrektora szkoły i przedszkola w zakresie organizacji kształcenia specjalnego

Zdążają się sytuacje, że poczta elektroniczna nie współpracuje prawidłowo z platformą Clickmeeting i uczestnik może nie otrzymywać e-mail z linkiem do szkolenia. Nie ma to jednak wpływu na późniejsze uczestnictwo.  Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

107,00 

Brak w magazynie

, ,

Obowiązki dyrektora szkoły i przedszkola w zakresie organizacji kształcenia specjalnego

Data szkolenia: 02.10.2023 r. g. 17:00, liczba godzin: 1,5 ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały:  Karta PPP4.wykaz aktów prawa  Wzór IPET i WOPFU, Dostosowania wymagań edukacyjnych
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli, specjalistów, dyrektorów SP i przedszkoli
Szkolenie jest wsparciem dla dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie realizacji obowiązków dotyczących organizacji kształcenia specjalnego

Opis szkolenia:

W czasie szkolenia zostaną przedstawione obowiązki placówek w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz organizacji kształcenia specjalnego dla uczniów i dzieci z orzeczeniem o KS. W czasie spotkania kadra zarządzająca będzie miała możliwość przeanalizowania obecnej sytuacji prawnej w związku z udzielaniem PPPe.

Program:

 • Obowiązujące przepisy w zakresie PPP.
 • Specjale potrzeby edukacyjne klasyfikacja.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – decyzja administracyjna.
 • Obowiązku dyrektora placówki w zakresie organizacji KS.
 • Zespół nauczycieli i specjalistów.
 • Dokumentacja dziecka z orzeczeniem IPET, WOPFU.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE.
 • Otrzymasz gotowe wskazówki do organizacji i dokumentowania KS.

Prowadząca

angelika removebg preview
Angelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

 

Shopping Cart
Scroll to Top