Promocja

Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego, czyli jak dokumentować realizację swoich zadań?

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Original price was: 303,00 zł.Current price is: 199,00 zł.

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni
, ,

W ramach produktu otrzymasz:

 • szkolenie online pn. Dokumentacja pedagoga specjalnego. Jak prowadzić dziennik?,( 1 godz. dyd. + praca własna z materiałami), po ukończeniu którego otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045),
 • materiały szkoleniowe: Teczka pedagoga specjalnego w szkole podstawowej, Narzędziownik pedagoga specjalnego.

Szkolenie jest wsparciem dla początkujących pedagogów specjalnych w zakresie prowadzenia dokumentacji realizowanych zadań zgodnie z najnowszymi przepisami prawa. W czasie spotkania zostaną przedstawione przykładowe arkusze dokumentacji pracy pedagoga specjalnego oraz analiza zapisów w dzienniku pracy pedagoga specjalnego zgodnie z planem działań na dany rok szkolny.

Program:

 • Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji specjalisty,
 • Przykładowe zapisy w dzienniku,
 • Obligatoryjne dokumenty oraz dokumenty dodatkowe ułatwiające realizację zadań.

Korzyści dla uczestnika szkolenia, w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz zadania wynikające z przepisów prawa.
 • Nauczysz się wykorzystywać poznane narzędzia w codziennej pracy.
 • Poznasz narzędzia diagnostyczne
 • Dowiesz się jak zapisywać zadania w dzienniku pedagoga

Dla kogo szkolenie:

 • początkujących pedagogów specjalnych,
 • nauczycieli,
 • pedagogów,
 • dyrektorów przedszkoli i szkół

Otrzymasz materiały szkoleniowe:

 • Wzór – Plan Pracy Pedagoga Specjalnego,
 • Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego,
 • Opinia nauczyciela o uczniu – ankieta diagnozująca,
 • Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 • Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Materiały do prelekcji na temat spektrum autyzmu,
 • Obserwacje zajęć – arkusz,
 • Materiał dla nauczycieli – rola wychowawcy,
 • Wzór – Indywidualny Program  Zajęć Rewalidacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową ( wypełniony),
 • Wzór – Rezygnacja z zajęć specjalistycznych,
 •  Nowe standardy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zadania pedagoga specjalnego,
 • Arkusz organizacyjny – tabela Exel PPP,
 • Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form PPP,
 •  Załącznik do IPET – dostosowania z edukacji wczesnoszkolnej,
 • Zbiór gier pomocnych do pracy na zajęciach,
 • Zgoda na przytrzymanie ucznia,
 • Tabela do uzupełnienia – zapis rozmowy,
 • Wzór IPET – Zespół Aspergera ( wypełniony ),
 • Wzór IPET – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (wypełniony),
 • Wzór IPET – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wypełniony),
 • Wzór – Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia( do wypełnienia),
 • Przykładowy wzór – WOPFU poprzedzająca IPET (wypełniony)
 • Skrypt do WOPFU,

Narzędziownik pedagoga specjalnego

Wykaz materiałów szkoleniowych:
 • Arkusz diagnostyczny dla klasy,
 • Arkusz diagnozy ucznia/dziecka,
 • Arkusz Obserwacji Ucznia z Rozpoznanymi  Trudnościami Edukacyjnymi,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 • Arkusz obserwacji dziecka/ucznia w celu diagnozy sytuacji,
 • Posiedzenie zespołu IPET i WOPFU,
 • Przykłady zadań – dostosowania,
 • Wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi,
 • Wskazówki jak sporządzić informację na temat funkcjonowania dziecka,
 • WWR – materiały, w tym Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania
 • Linki do narzędzi diagnostycznych,
 • Diagnoza – prezentacja (szkolenie dla rady),
 •  Diagnoza i jej znaczenie,
 • Specjalne potrzeby edukacyjne –  prezentacja dla nauczycieli,
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna (specjalne potrzeby edukacyjne – szkolenie dla rady),

Prowadząca: Angelika Perdek Chabinowska

 

Shopping Cart
Scroll to Top