Praca pedagoga – podsumowanie roku szkolnego

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Szkolenie wpisuje się w realizację:

  •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
  • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

77,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozp. MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

Praca pedagoga – podsumowanie roku szkolnego. Gotowe rozwiązania, dokumentacja, działania.

Nagranie szkolenia: 07.06.2022r. 

Program szkolenia

  • Obligatoryjne zadania pedagoga szkolnego w świetle prawa
  • Dokumentacja pedagoga szkolnego
  • Dokumentacja pomocy- psychologiczno-pedagogicznej
  • Podsumowanie roku szkolnego

Opis szkolenia

Szkolenie jest wsparciem pedagogów w zakresie prawidłowego podsumowania działań w roku szkolnym zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz standardami pracy nauczycieli pełniących funkcję pedagogów szkolnych. Na szkoleniu zostaną przedstawione przykładowe formy dokumentowania pracy własnej pedagoga szkolnego, sprawozdania oraz wzory dokumentów mających na celu prawidłowe zakończenie mijającego roku szkolnego. Spotkanie będzie miało charakter poradnika dla pedagogów szkolnych.

Dla kogo jest szkolenie?

  • Pedagogów
Prowadząca:
Angelika Perdek-ChabinowskaAngelika Perdek-Chabinowska
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Shopping Cart
Przewiń do góry