Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo –  wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

 

77,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie na online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest, zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy i materiałów.

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne. Podstawy prawne + pomysły na organizację zajęć w czasie pandemii.

Nagranie szkolenia: 27.01.2022 r.

Szkolenie jest wsparciem nauczycieli i specjalistów prowadzących w szkołach zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne nauczycieli rozpoczynających pracę w tym zakresie. Spotkanie jest rozbudowane o informacje na temat wsparcia uczniów w czasie w/w w okresie pandemii.

 

Opis szkolenia:

Na szkoleniu zostaną przedstawione prawne aspekty prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się oraz gotowe pomysły do realizacji z uczniami + pomysły i gotowe rozwiązania na zajęciach w czasie pandemii.. 

Program:

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w zakresie umiejętności społeczno-emocjonalnych  z uwzględnieniem sytuacji pandemii.
 2. Zasady organizacji zajęć- obligatoryjne zadania, przepisy prawa.
 3. Pomysły i inspiracje do wdrożenia na zajęciach z zakresu umiejętności społeczno-emocjonalnych.

Korzyści dla uczestnika szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 1. Poznasz podstawy prawne organizacji zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych.
 2. Nauczysz się sprawnie i efektywnie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie podjętych działań.
 3. Wzmocnisz kompetencje miękkie w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
 4. Otrzymasz  inspiracje, materiały dotyczące zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • zainteresowanych nauczycieli,
 • pedagogów,
 • wychowawców,
 • wszystkich zainteresowanych,

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top