Promocja

Pakiet szkoleń: Dziewczęta z ZA, 2. Nastolatek z Zespołem Aspergera, 3.Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien?, 4. Nastolatek z Zespołem Aspergera – seksualność

W ramach pakietu otrzymasz:

 • 4 imienne zaświadczenia,
 • 6 -cio  miesięczny dostępu do szkoleń,
 • materiały szkoleniowe,

99,00 

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • W jakiej formie otrzymam zaświadczenie? Imienne zaświadczenie w formacie PDF, do wydruku. Do odbioru z poziomu panelu uczestnika, po zalogowaniu się na Moje konto na www.cos.edu.pl 
 • Czy na zaświadczeniu jest podana forma szkolenia? Na dokumencie brak określenia  formuły szkolenia on-line.
 • Gdzie znajdują się materiały ze szkolenia? Materiały do pobrania z poziomu: Moje konto>Pliki do pobrania.
 • Ile czasu mam dostęp do szkoleń? Dostęp do szkoleń wynosi 6 m-cy.
 • Czy na zaświadczeniach będą takie same daty? Data na zaświadczeniu, to data ukończenia szkolenia ( data uczestnictwa w szkoleniu na żywo lub data ukończenia szkolenia online).

1. Dziewczęta z ZA – mistrzynie kamuflażu

Nagranie szkolenia: 24.05.2022 r.  

Szkolenie dotyczy specyfiki funkcjonowania dziewcząt z ZA.

Program szkolenia

 • Specyfika funkcjonowania dziewcząt z ZA ( wygląd, zainteresowania, rówieśnicy).
 • Aspie – różnicowanie objawów u chłopców i dziewcząt.
 • Wyzwania związane z umiejętnościami społecznymi.
 • Trudności w radzeniu sobie z emocjami.
 • Kamuflaż – metoda na przetrwanie.
 • AS-ki i światy równoległe.
 • Brak diagnozy – koszty osobiste i społeczne.
 • ZA – osobowość plus.
 • Życie w dżungli – kilka porad praktycznych dla bohaterek szkolenia.

Opis szkolenia

Wysoko funkcjonujące  osoby ze spectrum są często nie rozumiane przez otoczenie, więc nie uzyskują właściwego wsparcia i nie SA w stanie realizować swoich, czasem zaskakujących  potencjałów.

Ich zachowania, deficyty w sferze społecznej i komunikacyjnej stanowią nie tylko utrudnienie codziennego życia w świecie tzw. neurotypowych, ale też są przyczyną lęków, depresji i innych zaburzeń emocjonalnych, które pogłębiają jeszcze bardziej istniejące problemy.

Dziewczęta z ZA są często diagnozowane z dużym opóźnieniem (czasem nawet w życiu dorosłym), nierozpoznane, pozbawione pomocy i tych aspektów życia, które wiążą się z prawidłowościami rozwojowymi nastolatków, uciekają w wyimaginowany świat, gdzie wreszcie czują się „u siebie”.

Szkolenie ma przybliżyć problematykę Zespołu Aspergera „w damskim wydaniu”, zwrócić uwagę na mało zauważalne cechy i zachowania, a przede wszystkim wskazać metody pracy i sposoby reagowania, które w największym możliwym stopniu pomogą dziewczętom. To zaś niewątpliwie przyniesie korzyści wszystkim uczniom i dorosłym

2. Nastolatek z Zespołem Aspergera

Nagranie szkolenia: 15.02.2022 r. 

Szkolenie jest kontynuacją zajęć dotyczących strategii pomocy dziecku z Zespołem Aspergera.

Dotyczy okresu nastoletniego uczniów ze spektrum, podczas którego objawy „burzy i naporu” nakładają się na specyficzne cechy chrakterystyczne omawianej dysfunkcji.

Program szkolenia

 • ZA – podstawowe pojęcia-przypomnienie najistotniejszych informacji.
 • Zespół Aspergera jako zaburzenie uczenia się zachowań społecznych.
 • Osobista nawigacja.
 • Przyjaźń i związki koleżeńskie osób z SA.
 • Okiem praktyka.
 • Typy temperamentów w odniesieniu do SA.
 • Kilka słów o damskiej wersji SA.

Opis szkolenia

Na szkoleniu  zostaną omówione wybrane zagadnienia związane  z okresem dojrzewania i jego specyfice w sytuacji nastolatka z ZA, w aspekcie relacji społecznych oraz funkcjonowania szkolnego.

Omówione zostaną elementy pomocy terapeutycznej, której mogą udzielać osoby wspierające rozwój.

Przyjrzymy się także funkcjonowaniem Aspich w aspekcie biologicznej teorii temperamentów H. Eysencka oraz o dziewczętach  „filozofkach”

3. Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien?”

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie szkolenia z dn.  03.11.2021 r.

W sytuacji,  gdy dość często diagnozuje się tę dysfunkcję, a także z uwagi na to, że w placówkach funkcjonuje spora grupa  nierozpoznanych „Aspich”- wiedza ogólna o Zespole Aspergera oraz konkretne rady dotyczące postępowania z tymi wyjątkowymi uczniami powinna znaleźć się w kanonie umiejętności wychowawczych  i dydaktycznych.

Program szkolenia

 • Główne pojęcia z zakresu funkcjonowania osób ze Spektrum autyzmu
 • Ogólna charakterystyka Asperdzieciaka
 • Strategie wspierania w zakresie komunikacji, funkcjonowania społecznego oraz w sferze poznawczej i behawioralnej i sensorycznej
 • Wskazówki dydaktyczno- wychowawcze dla nauczycieli
 • Dobre rady i garść praktyki (na podst. znakomitej, praktycznej literatury)

Opis szkolenia

 • Specyfika funkcjonowania dziecka z Zespołem Aspergera
 • Wskazówki dla nauczycieli/wychowawców

4. Nastolatek z Zespołem Aspergera – seksualność

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie szkolenia: 01.03. 2022 r.

Szkolenie jest kontynuacją i uzupełnieniem zajęć dotyczących nastolatkówz Zespołem Aspergera. Dotyczy sfery seksualnej, omawianej w ramach norm rozwojowych adolescentów.

Program szkolenia

  • Zespołem Aspergera – wybrane – zagadnienia w oparciu o założenia terapii behawioralno – poznawczej.
  • Kilka słów o emocjach.
  • Zachowanie, a funkcjonowanie społeczne.
  • Język.
  • Funkcje wykonawcze.
   • Najważniejsze pojęcia- przypomnienie.
   • Rozumienie seksualności.
   • Seksualność, a pięć zmysłów.
   • Zagadnienia związane z rozwojem.
   • Rady dotyczące omawiania seksualności z nastolatkiem z ZA.
   • Umiejętności społeczne.
   • Kiedy seksualność nastolatka przyjmuje formy obsesyjne.
   • Podsumowanie.

.Opis szkolenia

Przedstawione zostaną wybrane techniki i metody pracy oparte o założenia psychologii behawioralno- poznawczej. Prezentacja oraz materiały oparte są na książce na podst. „z Zespołem Aspergera   w okresie dojrzewania”.

Część dotycząca seksualności – na podst. rozdziału autorstwa Isabelle Henault,

Część  dotycząca  technik pracy na podst. rozdziału „Terapia behawioralno – poznawcza”-  autor Tony Attwood.

Prowadząca
                             Joanna Nienałtowska-Padło

Joanna Nienałtowska-PadłoJestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Shopping Cart
Scroll to Top