Organizacja i dokumentowanie PPP

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Centrum Organizacji Szkoleń, które zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF (skrypt do szkolenia), spis dokumentacji z pomocy p-p.

Organizacja i dokumentowanie ppp w przedszkolu i szkole

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Nagranie szkolenia z dn. 13.09.2021 r. g.19:00

Jak zgodnie z prawem i realiami edukacyjnymi organizować i dokumentować pomoc p-p udzielaną w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej.

Opis szkolenia online:

Celem jest zapoznanie słuchaczy, jak realnie organizować i dokumentować pomoc p-p w przedszkolu/szkole.

Program szkolenia :

 • Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom.
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce.
 • Zadania wychowawcy jako koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz zadania i rola nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
 • Współpraca dyrektora z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  wobec konkretnych dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Korzyści ze szkolenia w Centrum Organizacji Szkoleń

 • Przypomnisz sobie przepisy prawa oświatowego odnoszące się do pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom.
 • Omówisz zadania wychowawcy jako koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także działania nauczycieli i specjalistów udzielających uczniowi/wychowankowi pomocy p-p.
 • Wzbogacisz wiedzę na temat form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze spe w przedszkolu, szkole, placówce.
 • Zaproponujesz różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec konkretnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Serdecznie porosimy o wyrażenie opinii o szkoleniu, poprzez wypełnienie ankiety.

Prowadząca

dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

 

Shopping Cart
Przewiń do góry