Odpowiedzialność prawna uczniów – rozszerzona wersja szkolenia

Otrzymasz dostęp do rozszerzonej wersji szkolenia:

pn. Odpowiedzialność prawna uczniów – co powinien o tym wiedzieć nauczyciel? ( online)

 • zaświadczenie
 • materiały
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy

39,00 

Brak w magazynie

Szkolenie online w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy, a także materiałów szkoleniowych.

Rozszerzona wersja szkolenia pn.

Odpowiedzialność prawna uczniów – co powinien o tym wiedzieć nauczyciel?

 

 

Niejednokrotnie pracownicy oświaty stają przed dylematem, czy zachowanie ucznia wykracza tylko poza zapisy statutu szkoły, czy może łamie również obowiązujące przepisy prawa ogólnego. Pojawiają się też wątpliwości, jak prawo reguluje odpowiedzialność osób niepełnoletnich. Szkolenie pozwoli wyjaśnić najczęstsze wątpliwości w tym zakresie.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących odpowiedzialności przed prawem uczniów, zwłaszcza niepełnoletnich. Uczestnicy zdobędą wiedzę o prawnych rozwiązaniach przewidzianych w sytuacji łamania prawa przez uczniów.

Program:

 • Podstawowe akty prawne regulujące problematykę przestępczości nieletnich.
 • Wyjaśnienie pojęć: nieletni, demoralizacja, czyn karalny, środki wychowawcze i poprawcze.
 • Konsekwencje prawne sięgania dzieci i młodzieży po substancje odurzające.
 • Społeczny i prawny obowiązek zawiadamiania o czynach zabronionych.wcze.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli,
 • wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych,
 • dyrektorów szkół,
 • wszystkich zainteresowanych,

Prowadząca:

Lidia Cynt 

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog szkolny, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki, realizatorka licznych szkoleń dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top