Obserwacja dziecka podczas analizy i ewaluacji IPET

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Szkolenie wpisuje się w realizację priorytetu MEN: Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy.

Data: 27.01.2022 r. g.18:30

Po opłaceniu szkolenia i zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Brak w magazynie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania.

Obserwacja dziecka podczas analizy i ewaluacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego wraz z poprawnie przeprowadzaną WOPFU

Szkolenie na żywo dla nauczycieli!

Data: 27.01.2022r. g.18:30

Chcąc zapewnić skuteczność działań wspierających dla uczniów dla których stworzono IPET, nie można pominąć systematycznej kontroli oraz ewaluacji.

Podczas szkolenia zostanie omówiony sposób prowadzenia ewaluacji po pierwszym półroczu dzieci z orzeczeniem.

Program szkolenia

 • Plan działań wspierających.
 • Zadania nauczycieli w ramach Zespołów Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.
 • WOPFU jako Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (narzędzia i arkusze obserwacji).
 • Analiza i ewaluacja Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego.
 • Kiedy modyfikować IPET?

Opis szkolenia

Celem szkolenia będzie uzyskanie umiejętności przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej dzieci za pomocą arkuszy obserwacji oraz wybranych narzędzi diagnostycznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się kiedy  i jak należy przeprowadzić  ewaluację IPET-u, jakie  działania należy podjąć. Jak interpretować uzyskane wyniki. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu oceny poziomu rozwoju oraz określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Dowiesz się jak poprawnie przeprowadzać ewaluację IPET po pierwszym półroczu.
 • Poznasz nowe narzędzia i arkusze obserwacji, które można wykorzystać w celu diagnozy dziecka.
 • Uzyskasz niezbędne informacje dotyczące przepisów prawa dotycząc dokumentacji dla dziecka z orzeczeniem.

Dla kogo jest to szkolenie

 • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • terapeutów,
 • osób pracujących z dziećmi,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca

dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Przewiń do góry