Promocja

Narzędziownik pedagoga specjalnego

Masz do wyboru cztery warianty zakupu:

Wariant 1: Narzędziownik pedagoga specjalnego ( 69 zł 89 zł ),

Wariant 2: Teczka pedagoga specjalnego (89 zł 129 zł),

Wariant 3: Narzędziownik pedagoga specjalnego + Teczka pedagoga specjalnego (147 zł 218 zł )

Wariant 4. Narzędziownik pedagoga specjalnego + Teczka pedagoga specjalnego + Szkolenie ABC pedagoga specjalnego ( 189 zł 305 zł )

już od: 89,00  już od: 69,00 

Wariant 1: Narzędziownik pedagoga specjalnego

Narzędziownik pedagoga specjalnego, to II cześć teczki pedagoga specjalnego jest wsparciem dla początkujących specjalistów w zakresie realizacji zadań: prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

Dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.

Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.

Materiał to zbiór plików diagnostycznych z ukierunkowaniem na obserwację dziecka/ ucznia oraz przykładowych polecanych narzędzi.
W teczce znajduje się:
– Kwestionariusz SRD,
– Zgeneralizowane dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE do modyfikacji
– Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej na temat diagnozy, specjalnych potrzeb edukacyjnych (do samodzielnej prezentacji)
– Arkusz obserwacji klasy (do wypełnienia)
– Arkusz obserwacji dziecka/ ucznia w celu planowania działań wspierających
– Materiał do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– rodzaje informacji od członków zespołu IPET, WOPFU.
Arkusze wymagają samodzielnego uzupełnienia.

Wariant 2: Teczka pedagoga specjalnego

Teczka pracy pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)

 to wykaz dwudziestu niezbędnych dokumentów dla pedagogów specjalnych rozpoczynających swoją karierę.

Jest dostosowana do pracy na każdym etapie edukacyjnym.

Materiały zebrane w Teczce pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla pedagogów rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory dokumentów są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika Teczki wyłącznie do własnego użytku ( klauzula informacyjna załączona w wiadomości e-mail).
To wsparcie w rozpoczęciu zadań zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.
W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 1. Plan pracy pedagoga specjalnego (przykładowy wzór),
 2. Ocena efektywności udzielonej ppp – tabela (przykładowy wzór),
 3. Ankieta otwarta diagnozująca dla nauczyciela (przykładowy wzór),
 4. IPET asperger (przykładowy wzór),
 5. IPET ocena efektwnosci do wypełnienia (przykładowy wzór),
 6. IPET niep. w st. lekkim (przykładowy wzór),
 7. IPET zebranie (przykładowy wzór),
 8. KARTA Pomocy psychologiczno – pedagogicznej (przykładowy wzór),
 9. Końcowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (przykładowy wzór),
 10. Protokół zepołu PPP (przykładowy wzór),
 11. Przykładowy progaram indywidualnych zajęć rewaliadacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową,
 12. Standardy zatrudnienia materiał z MEiN,
 13. Tabela do uzupełnienia- zapis rozmowy,
 14. WOPFU (przykładowy wzór),
 15. Wniosek o objęcie PPP,
 16. WOPFU poprzedzająca IPET (przykładowy wzór),
 17. Wykaz najnowszych aktów prawnych ważnych dla nauczyciela,
 18. Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji,
 19. Wykaz uczniów Pomoc psychologiczno tabela do uzupełnienia,
 20. Załącznik nr 2 do IPET- dostosowania edukacja wczesnoszkolna.
 • sporz./opr. Angelika Perdek – Chabinowska

Wariant 3: wariant 1 + wariant 2 

opisy powyżej

 

Wariant 4: wariant 1 + wariant 2 + szkolenie ABC pedagoga specjalnego

opisy wariantów 1 i 2 powyżej

ABC pedagoga specjalnego. Zadania, obowiązki i formy ich realizacji

Nagranie szkolenia.

Szkolenie jest przekazaniem gotowych pomysłów zgodnych z przepisami prawa na temat realizacji zadań pedagoga specjalnego.

Opis szkolenia: 

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska wiedzę na temat umiejętnego wykonywania zadań pedagoga specjalnego oraz dokumentowaniu swojej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Program szkolenia: 

 • Pedagog specjalny – nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Przepisy prawa.
 • Kwalifikacje pedagoga specjalnego.
 • Zadania pedagoga specjalnego i formy ich realizacji.
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego.

Korzyści dla uczestnika szkolenia, w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz zadania wynikające z przepisów prawa.
 • Nauczysz się wykorzystywać poznane narzędzia w codziennej pracy.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dla kogo szkolenie:

 • początkujących pedagogów specjalnych
Prowadząca:
Angelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Wybieram:

Narzędziownik pedagoga specjalnego, Teczka pedagoga specjalnego, Narzędziownik pedagoga specjalnego + Teczka pedagoga specjalnego, Narzędziownik + Teczka pedagoga specjalnego + szkolenie ABC pedagoga specjalnego

Shopping Cart
Przewiń do góry