Promocja

Narzędziownik pedagoga specjalnego

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w przedszkolu,
 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w szkole podstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Narzędziownik to zbiór 16 plików w wersji do edycji.  Pliki  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Wakacyjna promocja do: 31.08.2023 r.

77,00 

Brak w magazynie

, , , ,

Narzędziownik pedagoga specjalnego,

to II cześć teczki pedagoga specjalnego. Jest wsparciem dla początkujących specjalistów w zakresie realizacji zadań: prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

Dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.

Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.

Materiał to zbiór plików diagnostycznych z ukierunkowaniem na obserwację dziecka/ ucznia oraz przykładowych polecanych narzędzi.
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
W narzędziowniku znajduje się:
 • Arkusz diagnostyczny dla klasy,
 • Arkusz diagnozy ucznia/dziecka,
 • Arkusz Obserwacji Ucznia z Rozpoznanymi  Trudnościami Edukacyjnymi,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 • Arkusz obserwacji dziecka/ucznia w celu diagnozy sytuacji,
 • Posiedzenie zespołu IPET i WOPFU,
 • Przykłady zadań – dostosowania,
 • Wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi,
 • Wskazówki jak sporządzić informację na temat funkcjonowania dziecka,
 • WWR – materiały, w tym Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania
 • Linki do narzędzi diagnostycznych,
 • Diagnoza – prezentacja (szkolenie dla rady),
 •  Diagnoza i jej znaczenie,
 • Specjalne potrzeby edukacyjne –  prezentacja dla nauczycieli,
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna (specjalne potrzeby edukacyjne – szkolenie dla rady),
Arkusze wymagają samodzielnego uzupełnienia.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

 • sporz./opr.
angelika removebg previewAngelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Angelika Perdek – Chabinowska

Shopping Cart
Scroll to Top