Promocja

Teczka koordynatora ds. Standardów Ochrony Małoletnich

Etap edukacyjny:

 • szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Original price was: 210,00 zł.Current price is: 150,00 zł.

Rola koordynatora ds. standardów ochrony małoletnich. Jak opisać procedury.

Otrzymasz:

1. zaświadczenie w formacie PDF (Rola koordynatora ds......),
2. dostęp do nagrania na okres 6 m-cy (Rola koordynatora ds....),
3. materiały: Teczka koordynatora ds. Standardów Ochrony Małoletnich,
4. dostęp do nagrania na okres 6 m-cy ( Standardy ochrony małoletnich - nowe obowiązki placowek oświatowych)

Na stanie

Availability: Na stanie

Najniższa cena była 2024-07-08 i wynosiła 110,00 
, , ,

Zbiór gotowych i edytowalnych materiałów, pomocnych koordynatorowi ds. Standardów Ochrony Małoletnich w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Teczka to zbiór 16 materiałów szkoleniowych,  plików w formie elektronicznej, do edycji. Materiały dostępne bezpośrednio  po zakupie (zaksięgowaniu wpłaty),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Materiały szkoleniowe zebrane w „Teczce”  to gotowe wzory dokumentów związane z wprowadzaniem Standardów Ochrony Małoletnich, w tym gotowa procedura.

Wszystkie wzory materiałów szkoleniowych (dokumentów) są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika Teczki.

Wykaz materiałów szkoleniowych:
 • Ankiety do ewaluacji Standardów – dla rodziców, uczniów, personelu (3 pliki).
 • Wersja graficzna Standardów dla rodziców oraz dzieci starszych i młodszych (5 plików).
 • Plakat z wykazem instytucji pomocowych.
 • Zarządzenie dyrektora dot. wprowadzenia Standardów w placówce.
 • Oświadczenie kandydata/pracownika/prelegenta o zapoznaniu się ze standardami.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 • Wersja skrócona Standardów dla małoletnich – starsi uczniowie.
 • Procedura podejmowania interwencji wobec przemocy rówieśniczej, domowej i względem pracownika (6 stron).
 • Karta dokumentowania przebiegu interwencji.
 • Standardy Ochrony Małoletnich – procedura, 16 stron.
 • Niebieska Karta – prezentacja szkoleniowa dla nauczycieli i rodziców.
 • Wzór pisma do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.
 • Standardy Ochrony Małoletnich – prezentacja szkoleniowa dla nauczycieli i rodziców.
 • Wykaz podjętych interwencji.
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację Standardów w placówce.
 • Przykładowy arkusz ewaluacji Standardów, z przykładowymi wskaźnikami ich realizacji.
Dodatkowo:
 • Niezbędne akty prawne (Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • Rozporządzenie dot. procedury Niebieskie Karty i wzorów formularzy Niebieska Karta
 • Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich
 • Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030)
Autor: Lidia Cynt

Klauzula informacyjna:

Materiały szkoleniowe, które nabyłeś/aś są dziełem twórcy i Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS. Prosimy, abyś przestrzegał/a praw autorskich i praw pokrewnych, jakie nam przysługują.

Nie publikuj i nie udostępniaj w Internecie ani w innych miejscach. Zakupiłeś/aś materiały na użytek własny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu w jakiejkolwiek postaci jest zabronione i wiąże się z sankcjami karnymi.

Shopping Cart
Scroll to Top