Mediacje rówieśnicze

77,00 

Availability: Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem, a także dostępem do nagrania, materiałów w PDF:  3 modelowe sytuacje, opis przypadku

Mediacje rówieśnicze jako profilaktyka zachowań agresywnych

 

Nagranie szkolenia z dn. 18.11.2021 r. 

Czy konflikty w szkole można rozwiązywać w szkole tak, aby każda ze stron czuła się wygrana? Tak, jeśli wprowadzimy elementy mediacji i wyposażymy dzieci i młodzież w kompetencje pozwalające  skupić się na rozwiązaniach, a nie na tym “kto jest winny”.

Opis szkolenia:

Szkolenie jest zgodne z polityką oświatową na rok szkolny 2021/22: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Mogą Państwo wzbogacić swój program profilaktyczny o elementy mediacji minimalizując zachowania konfliktowe i agresywne na terenie swojej placówki.

Program szkolenia:

  1. Procedury rozwiązywania konfliktów. 
  2. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach  powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
  3. Umocowania prawne procedur mediacyjnych.
  4. Organizacja mediacji na terenie placówki. 
  5. Baza praktyki – 3 modelowe sytuacje rozwiązania konfliktu metodą win -win.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

  • Pogłębisz wiedzę o mechanizmach  powstawania, eskalacji i rozwiązywaniu konfliktów.
  • Będziesz zorientowany w podstawowych aktach prawnych dotyczących mediacji rówieśniczej
  • Będziesz potrafił zorganizować mediację na tereni swojej placówki
  • Wykorzystasz wiedzę o mediacji do  sytuacji spornych, których doświadcza w życiu zawodowym i osobistym

Dla kogo szkolenie:

  • nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Prowadząca:

 Dorota Lubas

nauczyciel dyplomowany, od 10 lat właścicielka placówki edukacyjno-terapeutycznej Pracowni i Rozwoju Kreska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z wykształcenia mgr resocjalizacji – pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, od 23 lat związana zawodowo ze środowiskiem dzieci i młodzieży – również niepełnosprawych; certyfikaty licznych kursów, m.in Kurs Dramy Stosowanej, Kurs I stopnia pracy Metodą Weroniki Sherborne, kurs trenerski I stopnia, certyfikat psychomotoryki wg Procus i Block,  kursy doskonalące w ramach WDN, certyfikat terapeuty ręki.  Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z młodzieżą w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, z niedostosowanymi społeczne, prowadząc prywatny gabinet oraz tworząc i realizując projekty  w NGO. Twórczyni autorskich programów terapeutycznych i edukacyjnych. Jest autorką „Opowieści terapeutycznych” dla dzieci oraz pierwszego w Polsce kursu online Multisensoryczny Trening Płynności Czytania dla dzieci z dysleksją i ryzyka dysleksji. Specjalizuje się w tematyce dysleksji i trudności szkolnych. Zajmuje się terapią dzieci ze spektrum dysleksji, dzieci nieśmiałych, dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadzi treningi kreatywności dla dzieci i młodzieży wykorzystując metodę dramy stosowanej, warsztaty,  treningi TUS oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
Shopping Cart
Scroll to Top