Promocja

IPET w praktyce

Szkolenie wpisuje się w realizację:

  •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
  • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

39,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie online z 30-minutową sesją Q&A w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy i dodatkowymi materiałami, takimi jak: arkusz okresowej WOPFU, przykładowe zalecenia IPET WOPFU, wpisy do IPET, wzór WOPFU poprzedzająca IPET, wskazania asperger, autyzm, IPET wzór niepełnosprawność w stopniu lekkim, IPET wzór druku.

Szkolenie dla nauczycieli

IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji

Szkolenie IPET szkolenie online!

Nagranie szkolenia: 20.01.2022 r.

Opis szkolenia „IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji”

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w samodzielne i sprawne konstruowanie niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
Będziesz  miał/a możliwość zaplanowania własnej pracy w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z orzeczeniami o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

Korzyści ze szkolenia dla nauczycieli „IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji”

Największą korzyścią jest pozyskanie wiedzy na temat konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogiczenej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Najważniejsze elementy szkolenia IPET/WOPFU
  1. Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. IPET– analiza 8 obszarów i ich zapisy.
  3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia- jak ją sporządzić.
  4. Ocena efektywności programu, modyfikacja programu-ewaluacja.
  5. Współpraca z rodzicami i PP w zakresie opracowania i modyfikacji IPET.
Dla kogo jest to szkolenie
  • Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,
  • Dla pedagogów,
  • Dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca:
Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top