Integracja sensoryczna a autyzm

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF

Integracja sensoryczna a autyzm – techniki, ćwiczenia, strategie terapeutyczne

Nagranie szkolenia z dn. 13.10.2021r.

Poznasz ćwiczenia integracji sensorycznej, które poprawią organizację   pracy układu nerwowego i wzmocnią funkcję rozwojową przez kontrolowaną stymulację systemów zmysłowych.

Program szkolenia:

 • Specyfika terapii integracji sensorycznej w autyzmie.
 • Terapia wstępna.
 • Zabawy i ćwiczenia sensoryczne.
 • Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

Opis szkolenia:

Podstawowe zadanie terapii integracji sensorycznej w autyzmie polega na zmniejszeniu stopni przeciążenia układów sensorycznych i nauczaniu dziecka umiejętności radzenia sobie z nimi, by polepszyć codzienne funkcjonowanie.

Korzyści dla uczestnika szkolenia, w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz czym jest integracja sensoryczna.
 • Nauczysz się odczytywać orzeczeń PPP.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Otrzymasz inspiracje zabaw, materiały – karty pracy, zestaw przykładowych ćwiczeń do różnych zaburzeń sensorycznych oraz literaturę dotyczącą problemu.
 • Metody techniki, ćwiczenia, strategie terapeutyczne realizują wytyczne Rozporządzenia ministra edukacji w sprawie zasad dzielenia i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • nauczycieli różnych przedmiotów, specjalistów – nauczycieli wspomagających
Prowadząca:
Jolanta Małecka

magister filologii polskiej, dodatkowe kwalifikacje z zakresu historii, terapii pedagogicznej , oligofrenopedagogiki, pracy z uczniem ze Spektrum Autyzmu, organizacji i zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego. Od 39 lat jestem nauczycielem stawiającym na samodzielność uczniów, stosując w swojej praktyce ocenianie kształtujące i Ok – zeszyty, narzędzia TOC, Mapy Coachingowe, metody aktywne i alternatywne. Podczas zajęć rozwijam kompetencje kluczowe. Moim uczniom przekazuję nie tylko wiedzę i uczę umiejętności, ale również rozwijam pasję do czytania i empatię do innych ludzi. Świat emocji i uczuć poznajemy z literatury i poezji, ucząc się nawzajem, jak być dobrym człowiekiem, by w przyszłości wiedzieli, iż „ Wcale nie musimy sią ze sobą zgadzać, aby się nawzajem szanować”. Praca jest dla mnie pasją. Wykonuję zawód, który kocham. Na moich zajęciach uczniowie nie nudzą się, a czas płynie szybko.

Coach, trener oświaty i TOC , mentorka w kursach internetowych ok-zeszytu oraz TOC. Prowadzę szkolenia dla Rad Pedagogicznych , biorę udział we wspomaganiu szkół oraz w projektach Doradztwa. Niezwykle cenię wymianę doświadczeń podczas spotkań. Od 2019 roku prowadzę firmę szkoleniową – EduRozwój Jolanta Małecka.

Shopping Cart
Scroll to Top