Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Obligatoryjne zadania nauczycieli

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.

Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe pdf: Przykładowe dokumenty – okresowy arkusz 

WOPFU jako ewaluacja, karty oceny efektywności udzielanej PPP.

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją szkolenia online.

29,00 

Brak w magazynie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.

Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe pdf: Przykładowe dokumenty – okresowy arkusz WOPFU jako ewaluacja, karty oceny efektywności udzielanej PPP.

 

Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Obligatoryjne zadania nauczycieli

Szkolenie jest swoistym wyposażeniem nauczycieli w umiejętność ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.

Dla kogo jest szkolenie: Zainteresowani nauczyciele.

Na szkoleniu uczestnik:

1.Pozna obowiązujące przepisy i obligatoryjne zadania zakresu udzielania PPP
2. Nauczy się konstruować dokumentację ewaluacji PPP
3. Wzmocni kompetencje w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

Opis szkolenia:

Szkolenie pozwoli nauczycielom skutecznie planować działania z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jej dokumentowania oraz ewaluacji. Ewaluacja jako ocena efektywności działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest jednym z ważniejszych etapów pracy nauczyciela. Należy znać obowiązujące przepisy oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy. 

Program:

  1. Obowiązujące przepisy
  2. Obligatoryjne zadania w świetle prawa
  3. WOPFU i IPET – ocena efektywności
  4. Dokumentacja i narzędzia pomocne w ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

Prowadząca:Angelika Perdek-Chabinowska 

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top