Promocja

Ewaluacja ppp

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).a także dostęp do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF.

Szkolenie wpisuje się w realizację:

  •  priorytetu MEN:Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy.
  • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

47,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie z 30-minutową sesją Q&A  szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania i materiałów: przykładowe dokumenty – okresowy arkusz OWPFU jako ewaluacja, karty oceny efektywności udzielanej PPP.

Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Obligatoryjne zadania nauczycieli

Nagranie szkolenia z dn. 13.01. 2022 r.

Szkolenie jest swoistym wyposażeniem nauczycieli w umiejętność ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.

Na szkoleniu:

1.Poznasz obowiązujące przepisy i obligatoryjne zadania zakresu udzielania PPP
2. Nauczysz się konstruować dokumentację ewaluacji PPP
3. Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Opis szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

Szkolenie pozwoli nauczycielom skutecznie planować działania z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jej dokumentowania oraz ewaluacji. Ewaluacja jako ocena efektywności działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest jednym z ważniejszych etapów pracy nauczyciela. Należy znać obowiązujące przepisy oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy.

Program:

  1. Obowiązujące przepisy
  2. Obligatoryjne zadania w świetle prawa
  3. WOPFU i IPET – ocena efektywności
  4. Dokumentacja i narzędzia pomocne w ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Dla kogo jest szkolenie dla:  

  • zainteresowanych nauczycieli.

Prowadząca:
Angelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top