Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Instruktaż dla nauczycieli

60-minutowe nagranie z 30-minutową sesją Q&A  szkolenie Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem, a także dostępem do nagrania i dodatkowymi materiałami, takimi jak: wzory dokumentów – Karta PPP, arkusz ewaluacji udzielanej PPP, IPET, AOWPFU, przykładowe zapisy do IPET, dostosowania wymagań edukacyjnych dla poszczególnych dysharmonii.

Szkolenie dla nauczycieli Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Instruktaż dla nauczycieli

Instruktaż + 30 minut sesji Pytań i Odpowiedzi na żywo!

Data szkolenia 12.05.22 godzina 17:00

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla nauczycieli – opis szkolenia

Szkolenie jest wsparciem nauczycieli w zakresie udzielania i prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Wprowadzeniem w obowiązujące przepisy oraz obligatoryjne zadania nauczycieli w tym zakresie.

Program i korzyści ze szkolenia dla nauczycieli „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Instruktaż dla nauczycieli”

Spotkanie ma formę wykładu i warsztatu polegającego na analizie form wsparcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu, dokumentacji ucznia obojętnego pomocą oraz zadań nauczycieli.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – podstawy prawne
 2. Zadania nauczycieli w zakresie pomocy PP
 3. Uczeń ze SPE- klasyfikacja
 4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. Wsparcie rodziców i uczniów
 6. Dokumentacja PPP
 7. IPET, WOPFU- dziecko z orzeczeniem
 8. Karta PPP- dziecko z opinią
 9. Ewaluacja PPP
Dla kogo jest to szkolenie
 • Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,
 • Dla pedagogów,
 • Dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
Prowadząca

 

Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Kategorie:

Szkolenie na żywo

77,00 
3 dostępu
Ten kurs nie posiada żadnych sekcji.
Shopping Cart
Scroll to Top