Jak wykorzystać błąd w uczeniu?

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostęp do nagrania na okres 3 m-cy.

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w szkołach  podstawowych i ponadpodstawowych.

Data: 22.03.2022r. g.19:00

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu

77,00 

Brak w magazynie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania.

„Motywująca rola oceny, czyli jak wykorzystać błąd

w uczeniu”

Szkolenie na żywo dla nauczycieli!

Data: 22.03.2022r. g.19:00

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się wykorzystywać błędy z prac uczniowskich do motywowania uczniów. Poznają  skuteczne strategie pracy z błędem

Program szkolenia

 • Doświadczenie błędu w odczuciu uczestników szkolenia.
 • Od czego rozpocząć pracę z błędem?

-Fundamenty/ wartości konstrukcji procesu nauczania.

-Proces uczenia się- nauczania a miejsce i rola błędu w tym procesie.

 • Rola nauczyciela w motywującym podejściu do nauczania.
 • Typologia uczniowskich błędów.
 • Jak organizować proces nauczania – uczenia się, aby pomagać uczniom w pracy nad błędami?
 • Strategie pracy z błędem.
 • Pedagogika błędu a nie kultura błędu.

Opis szkolenia

W szkołach nadal traktuje się błąd jako porażkę, której każdy uczeń powinien się wstydzić. Rzadko kiedy podejmuje się też systemowe działania, które pozwoliłyby na pracę z błędem, aby uczeń mógł nad nim pracować i taktować jako coś zupełnie normalnego. Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z zupełnie innym podejściem do błędu, a także poznać różne strategie pracy z błędem, aby pokazać , że procesowe działania przynoszą pozytywne skutki oraz zmianę spojrzenia na błąd, który nie jest porażką, a doświadczeniem w drodze do celu.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Dowiesz się, jaka jest rola błędu w procesie uczenia się i nauczania.
 • Nauczysz się , jak organizować proces nauczania- uczenia się , aby pomagać uczniom w pracy nad błędem.
 • Poznasz strategie pracy z błędem.
 • Dowiesz się, na czym polega pedagogika błędu jako pozytywne doświadczenie.

Dla kogo jest to szkolenie

 • nauczycieli szkoły podstawowej,
 • nauczycieli szkół ponadpodstawowych,

Po opłaceniu szkolenia, zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca:
Dorota Podorska
Dorota Podorska

Jestem trenerem, coachem, tutorem, doradcą zawodowym, dyplomowanym nauczycielem jęz. polskiego z 32-letnim stażem, wykładowcą i e-konsultantem w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, trenerem: myślenia krytycznego, wspomagania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, The Coaching Maps i treningu umiejętności społecznych, mentorem w kursach internetowych Ok zeszyt i Uczymy myślenia. Specjalizuje się m.in. w kompetencjach kluczowych, ocenianiu kształtującym, myśleniu krytycznym, nowoczesnych technologiach, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwie zawodowym, Autorką kursów internetowych: Wykorzystanie narzędzi TOC na jęz. polskim, czyli jak ciekawie uczyć form wypowiedzi, zastosowanie The Coaching Maps w pracy nauczycieli różnych specjalności, Jak uczyć online? Współautorką publikacji: „Szkoła uczenia się”, Co sądzą uczniowie o zdalnym nauczaniu?

Shopping Cart
Przewiń do góry