Nauczyciel wspomagający – awans na stopień nauczyciela kontraktowego

87,00 

Brak w magazynie

SKU: awans-zawodowy-nauczyciel-wspomagajacy-kontraktowy Kategoria: Tagi: , , Kurs: Awans zawodowy-  nauczyciel wspomagający stażysta

4-godziny dydaktyczne szkolenia online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF

Nauczyciel wspomagający stażysta – awans zawodowy

na nauczyciela kontraktowego

Nagranie szkolenia dn.  20.09.2021 r.

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli rozpoczynających pracę w placówkach oświatowych. Pomoże dobrze przygotować swój staż i otrzymać stopień nauczyciela wspomagającego kontraktowego.

Program szkolenia Nauczyciel wspomagający stażysta – awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

 • Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.
 • Podstawy prawne awansu zawodowego.
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z przykładami.
 • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego .
 • Prezentacja dorobku zawodowego.
 • Rozwiązanie problemu.
 • Wykonywanie zadania z użyciem narzędzie multimedialnych.

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela wspomagającego  do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel  musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela  do rozmowy kwalifikacyjnej.

Korzyści ze szkolenia w Centrum Organizacji Szkoleń :

 • Poznasz procedury awansu zawodowego.
 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela kontraktowego.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.
 • Otrzymasz przykład planu rozwoju i sprawozdania.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wspomagających stażystów, innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów
Prowadząca:

Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Przewiń do góry