16.08.2022 r.

15:00

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia na żywo:

Podczas szkolenia poruszone zostaną istotne problemy związane ze stażem na nauczyciela kontraktowego, takie jak realizacja zadań i spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu MEN.

Pomoże to uczestnikom uporządkować wiedzę w tym temacie i wzmocnić swoje kompetencje zawodowe w temacie w awansu zawodowego.

Dla kogo szkolenie:

 • Nauczycieli stażystów odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego,

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Praktyczne wskazówki jak udokumentować i podsumować staż na stopień nauczyciela kontraktowego,

 • Poznasz akty prawne regulujące procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

 • Nauczysz się przygotować sprawozdanie po zakończeniu stażu.Wzmocnisz kompetencje w zakresie przygotowania dokumentacji stażowej.

 • Otrzymasz praktyczny poradnik, dotyczący awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. 

 • Analiza aktów prawnych (rozporządzenie dotyczące awansu, ustawa Kara Nauczyciela) dotyczących zadań i wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.

 • Jak dokumentować na nauczyciela kontraktowego

 • Praktyczne porady, dotyczące gromadzenia, przedstawiania, podsumowywania dokumentacji, niezbędnej do zakończenia procedury awansu. 

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Jolanta Barszcz-Skowronek

– dyrektor, trener w edukacji, coach, ekspert ds. awansu zawodowego.

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry