Wyzwania pedagoga specjalnego w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej – od kwalifikacji do dokumentacji

59,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Wyzwania pedagoga specjalnego w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej – od kwalifikacji do dokumentacji

 


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,  w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie offlinew Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Etap edukacyjny:

  • szkoła ponadpodstawowa.

Program szkolenia

  • Kwalifikacje pedagog a specjalnego.
  • Zadania pedagoga specjalnego w ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej.
  • Dokumentacja pedagoga specjalnego w szkole średniej.
  • Podział zadań pomiędzy specjalistami w szkole.

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zadania spoczywają na pedagogu specjalnym w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jakie uprawnienia posiada ten specjalista i jak powinien dzielić swoją pracę z innymi specjalistami w szkole.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Poznasz zadania pedagoga specjalnego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej wynikające z przepisów prawa.
  • Poszerzysz swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Dowiesz się, jak podzielić obowiązki pomiędzy pedagogiem szkolnym, a pedagogiem specjalnym.

Prowadząca:

cynt removebg previewLidia Cynt

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top