Procedura „Niebieskie Karty” – nowe zadania dla pracowników oświaty?

Przepraszamy, produkt/szkolenie został(o) wycofany(e) z oferty i nie ma możliwości jego zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z innymi szkoleniami. Obecnie szkolenie dotępne w formie offlinie – tutaj

90,00 

Brak w magazynie

,

Procedura „Niebieskie Karty” – nowe zadania dla pracowników oświaty?

Nowelizacja przepisów o przemocy domowej.

 


Data i godz. szkolenia: 12.02.2024 r. g 17:00

Miejsce szkolenia:  Platforma Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox . Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Szkolenie z możliwością dyskusji i zadawania pytań.

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5, w tym praca własna z materiałami.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl


Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, akty prawne omawiane podczas szkolenia, wzór pisma do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół

Opis szkolenia:

Rola szkoły, przedszkola w zwalczaniu zjawiska przemocy domowej wydaje się niezastąpiona, gdyż dzieci doświadczające przemocy, najwięcej czasu poza domem spędzają właśnie w środowisku szkolnym, przedszkolnym, w którym powinny otrzymać profesjonalną pomoc – nie tylko edukacyjną. Takiego samego zdania bez wątpienia jest również ustawodawca, który wskazuje konkretne obowiązki dla tej grupy zawodowej.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia zjawiska przemocy domowej, a także szczegółowe zapisy znowelizowanego prawa w tym zakresie.

Program szkolenia :

 • Zakres nowelizacji aktów prawnych regulujących problematykę przemocy domowej.
 • Zadania służb powołanych do ochrony ofiar przemocy domowej, w tym działania wobec sprawcy, procedura odebrania dziecka i zaświadczenie lekarskie dla ofiar przemocy.
 • Procedura „Niebieskie Karty” i specyfika przestępstwa znęcania się.
 • Algorytmy działania pracowników oświaty w przypadkach przemocy domowej.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące obowiązków szkół w przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Zapoznasz się ze sposobami informowania i współpracy pomiędzy instytucjami – zespołem interdyscyplinarnym, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości.
 •  Otrzymasz  schematy działań interwencyjnych, gotowe procedury reagowania do wykorzystania w szkolnej dokumentacji (SPWP, statut).

Prowadząca:

cynt removebg previewLidia Cynt

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top