Teczka wychowawcy

Etap edukacyjny:

 •  szkoła podstawowa
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

 

89,00 

Availability: Na stanie

, ,

Teczka wychowawcy

to zbiór przydatnych materiałów szkoleniowych, wzorów do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych oraz z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Etap edukacyjny:

 •  nauczyciele szkół podstawowych i klas młodszych

Teczka to zbiór 29 materiałów szkoleniowych, w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe dostępne bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl

W materiałach szkoleniowych znajdują się przykładowe plany oddziaływań wychowawczych, wnioski oraz inspiracje do pracy.
W dobie e-dzienników praca wychowawcy klas I-III jest ułatwiona jednak pewne dokumenty lub pomoce w dalszym ciągu są potrzebne w wersji papierowej.
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Wykaz materiałów szkoleniowych :
 • Arkusz opisu klasy,
 • Dziennik czytelniczy,
 • Kalendarz dni i akcje nietypowe,
 • Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Przykładowy scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej,
 • Przykładowy wzór kontraktu,
 • Wykaz linków,
 • Lista obecności rodziców na spotkaniu,
 • Notatka z rozmowy z rodzicem/uczniem,
 • Przykładowa opinia o uczniu,
 • Przykładowy pogram pracy z uczniem zdolnym,
 • Przykładowa opisowa ocena ucznia,
 • Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach,
 • Przykładowe sprawozdanie z realizacji programu nauczania,
 • Regulamin wycieczki szkolnej,
 • Podziękowanie dla rodziców,
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w roku szkolnym,
 • Wzór wniosku o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • Wzór zgody rodzica/opiekuna na udział ucznia w wycieczce,
 • Wzory wklejek – nagrody,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-II,
 • Wzór zawiadomienia rodzica/opiekuna,
 • Wzór IPET,
 • Przykładowy plan pracy wychowawczej,
 • Przykładowy Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia,
 • Samoocena – prezentacja na zajęcia,
 • Karta wycieczki,
 • Hejt prezentacja na zajęcia,
 • Rozliczenie wycieczki.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

 

Shopping Cart
Scroll to Top