Teczka wychowawcy

Etap edukacyjny:

 •  szkoła podstawowa

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 29 plików w wersji do edycji.  Pliki  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Wakacyjna promocja do: 31.08.2023 r.

 

89,00 

Availability: Na stanie

, ,

Teczka wychowawcy

to zbiór przydatnych wzorów do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych oraz z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Etap edukacyjny:

 •  nauczyciele szkół podstawowych i klas młodszych

Teczka to zbiór 29 plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl

W teczce wychowawcy znajdują się przykładowe plany oddziaływań wychowawczych, wnioski oraz inspiracje do pracy.
W dobie e-dzienników praca wychowawcy klas I-III jest ułatwiona jednak pewne dokumenty lub pomoce w dalszym ciągu są potrzebne w wersji papierowej.
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Teczka zawiera :
 • Arkusz opisu klasy,
 • Dziennik czytelniczy,
 • Kalendarz dni i akcje nietypowe,
 • Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Przykładowy scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej,
 • Przykładowy wzór kontraktu,
 • Wykaz linków,
 • Lista obecności rodziców na spotkaniu,
 • Notatka z rozmowy z rodzicem/uczniem,
 • Przykładowa opinia o uczniu,
 • Przykładowy pogram pracy z uczniem zdolnym,
 • Przykładowa opisowa ocena ucznia,
 • Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach,
 • Przykładowe sprawozdanie z realizacji programu nauczania,
 • Regulamin wycieczki szkolnej,
 • Podziękowanie dla rodziców,
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w roku szkolnym,
 • Wzór wniosku o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • Wzór zgody rodzica/opiekuna na udział ucznia w wycieczce,
 • Wzory wklejek – nagrody,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-II,
 • Wzór zawiadomienia rodzica/opiekuna,
 • Wzór IPET,
 • Przykładowy plan pracy wychowawczej,
 • Przykładowy Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia,
 • Samoocena – prezentacja na zajęcia,
 • Karta wycieczki,
 • Hejt prezentacja na zajęcia,
 • Rozliczenie wycieczki.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

sporz./opr.

Angelika Perdek-Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top