Teczka pedagoga szkolnego + szkolenie z zaświadczeniem GRATIS*

Etap edukacyjny:

 •  szkoła podstawowa

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 42 plików w wersji do edycji.  Pliki  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

99,00 

Brak w magazynie

,

Teczka pedagoga szkolnego

to zbiór dokumentów wspierający początkujących pedagogów szkolnych w realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Teczka pomaga w organizacji i dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wskazuje inspiracje do działań wychowawczych i profilaktycznych oraz zawiera gotowe wzory dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy pedagoga szkolnego na różnych etapach edukacyjnych.

Etap edukacyjny:

 •  nauczyciele szkół podstawowych

Teczka to zbiór 42 plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Teczka  dostępna bezpośrednio po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl

Dzięki tej publikacji OSZCZĘDZASZ swój CZAS!

Teczka pracy pedagoga szkolnego, to zbiór gotowych i edytowalnych dokumentów pomocnych w codziennej pracy pedagoga szkolnego.

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Teczka zawiera wzory dokumentów:

Teczka zawiera :
 • Plan Pracy Pedagoga Szkolnego w szkole podstawowej  (wypełniony),
 • Ankieta badająca Twoje samopoczucie w szkole (agresja),
 • Jak aktywizować uczniów do pracy? – materiały dla nauczycieli,
 • Ankieta dla rodziców (bezpieczeństwo ),
 • Ankieta dla ucznia (bezpieczeństwo ),
 • Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • Arkusz opisu klasy,
 • Cyberbepieczeństwo uczniów – prezentacja,
 • Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących,
 • Wzór dyplomu,
 • Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 • Wykaz dni i akcji nietypowych,
 • Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Przykładowy Regulamin Konkursu Literackiego,
 • Przykładowy wzór “kontraktu”,
 • Linki do stron i blogów przydatnych do pracy z wykorzystaniem elementów TIK : inspiracje do pracy dla kadry i rodziców,
 •  Materiały pomocne dotyczące cyberbepieczeństwa i cyberprzemocy,
 •  Notatka z rozmowy z rodzicem/opiekunem/uczniem,
 • Przykładowa opinia nauczyciela o uczniu dla potrzeb zespołu orzekająego przykład spektrum autyzmu (wypełniona),
 • Pakiet ćwiczeń usprawniających czytanie i pisanie (wersja dla rodziców i uczniów),
 •  Arkusz wzór – Plan działań wspierających,
 • Plan pracy Zespołu ds. realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Plan pracy profilaktycznej z klasami VI, VII I VIII szkoły podstawowej,
 • Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły podstawowej,  
 • Porady i konsultacje/działania – pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole podstawowej,
 • Terapia pedagogiczna – zestaw bibliograficzny,
 •  Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach,
 •  Protokół,
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny w szkole podstawowej,
 •  Ankieta PPP,
 • Wniosek o objęcie ppp,
 • Wniosek o wgląd w sytuację ucznia do sądu wzór,
 • Gry i książki , pomoce w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, TUS, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem,
 • Zabawy integracyjne. Początek roku, 
 • Wykaz instytucji do współpracy (zgodnie z regionem),
 •  Wskazówki do wywiadu z rodzicami,
 •  Zwrotne zawiadomienie IPET, 
 • Przykładowy Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia,
 • IPET – Zespół Aspergera. (wypełniony),
 • IPET – przykładowy wzór,
 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej,
 • Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,    

 

sporz./opr.

angelika removebg previewAngelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Shopping Cart
Scroll to Top