Teczka – awans pedagoga specjalnego/szkolnego, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

Etap edukacyjny:

  •  szkoła podstawowa

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 4 plików w wersji do edycji.  Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

89,00 

Availability: Na stanie

, , ,

Teczka – awans pedagoga specjalnego/szkolnego

to gotowy plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu nauczyciela specjalisty pedagoga szkolnego/ pedagoga specjalnego, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Etap edukacyjny:

  • szkoła podstawowa
Teczka to zbiór 4 plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Osoba rozpoczynająca lub kontynuująca staż na ,,starych zasadach”,  znajdzie w niej również gotowy wzór oceny dorobku zawodowego spójny z planem i sprawozdaniem. Są to przykładowe dokumenty do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego.
Wzory dokumentów:
  • Ocena dorobku zawodowego nauczyciela 10 str.
  • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego 19 str.
  • Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego/ pedagoga specjalnego do modyfikacji zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami 49 str.
  • Wykaz dokumentów 1 str.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

sporz./opr.

Angelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Shopping Cart
Scroll to Top