Teczka – awans pedagoga specjalnego/szkolnego, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

Etap edukacyjny:

  •  szkoła podstawowa
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

89,00 

Availability: Na stanie

, , ,

Teczka – awans pedagoga specjalnego/szkolnego

to gotowy plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu nauczyciela specjalisty pedagoga szkolnego/ pedagoga specjalnego, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Etap edukacyjny:

  • szkoła podstawowa
Teczka to zbiór 4 materiałów szkoleniowych, plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe  dostępne bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Osoba rozpoczynająca lub kontynuująca staż na ,,starych zasadach”,  znajdzie w niej również gotowy wzór oceny dorobku zawodowego spójny z planem i sprawozdaniem. Są to przykładowe dokumenty do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego.
Wykaz materiałów szkoleniowych (wzory dokumentów):
  • Ocena dorobku zawodowego nauczyciela 10 str.
  • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego 19 str.
  • Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego/ pedagoga specjalnego do modyfikacji zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami 49 str.
  • Wykaz dokumentów 1 str.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

Shopping Cart
Scroll to Top