Teczka pedagoga szkolnego

Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

99,00 

Pensum specjalisty. Zajęcia z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i przedszkolu( GRATIS)

Na stanie

Dziennik pedagoga szkolnego. Co wpisywać do dziennika?

Na stanie

, , , ,

Teczka pedagoga szkolnego

to zbiór dokumentów wspierający początkujących pedagogów szkolnych w realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Teczka pomaga w organizacji i dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wskazuje inspiracje do działań wychowawczych i profilaktycznych oraz zawiera gotowe wzory dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy pedagoga szkolnego na różnych etapach edukacyjnych.

Etap edukacyjny:

 •  nauczyciele szkół podstawowych

Teczka to zbiór 42 plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Teczka  dostępna bezpośrednio po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Dzięki tej publikacji OSZCZĘDZASZ swój CZAS!

Teczka pracy pedagoga szkolnego, to zbiór gotowych i edytowalnych dokumentów pomocnych w codziennej pracy pedagoga szkolnego.

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Teczka zawiera wzory dokumentów:

Teczka zawiera :
 • Plan Pracy Pedagoga Szkolnego w szkole podstawowej  (wypełniony),
 • Ankieta badająca Twoje samopoczucie w szkole (agresja),
 • Jak aktywizować uczniów do pracy? – materiały dla nauczycieli,
 • Ankieta dla rodziców (bezpieczeństwo ),
 • Ankieta dla ucznia (bezpieczeństwo ),
 • Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • Arkusz opisu klasy,
 • Cyberbepieczeństwo uczniów – prezentacja,
 • Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących,
 • Wzór dyplomu,
 • Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 • Wykaz dni i akcji nietypowych,
 • Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Przykładowy Regulamin Konkursu Literackiego,
 • Przykładowy wzór „kontraktu”,
 • Linki do stron i blogów przydatnych do pracy z wykorzystaniem elementów TIK : inspiracje do pracy dla kadry i rodziców,
 •  Materiały pomocne dotyczące cyberbepieczeństwa i cyberprzemocy,
 •  Notatka z rozmowy z rodzicem/opiekunem/uczniem,
 • Przykładowa opinia nauczyciela o uczniu dla potrzeb zespołu orzekająego przykład spektrum autyzmu (wypełniona),
 • Pakiet ćwiczeń usprawniających czytanie i pisanie (wersja dla rodziców i uczniów),
 •  Arkusz wzór – Plan działań wspierających,
 • Plan pracy Zespołu ds. realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Plan pracy profilaktycznej z klasami VI, VII I VIII szkoły podstawowej,
 • Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły podstawowej,  
 • Porady i konsultacje/działania – pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole podstawowej,
 • Terapia pedagogiczna – zestaw bibliograficzny,
 •  Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach,
 •  Protokół,
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny w szkole podstawowej,
 •  Ankieta PPP,
 • Wniosek o objęcie ppp,
 • Wniosek o wgląd w sytuację ucznia do sądu wzór,
 • Gry i książki , pomoce w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, TUS, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem,
 • Zabawy integracyjne. Początek roku, 
 • Wykaz instytucji do współpracy (zgodnie z regionem),
 •  Wskazówki do wywiadu z rodzicami,
 •  Zwrotne zawiadomienie IPET, 
 • Przykładowy Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia,
 • IPET – Zespół Aspergera. (wypełniony),
 • IPET – przykładowy wzór,
 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej,
 • Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,    

 

sporz./opr.

angelika removebg previewAngelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Shopping Cart
Scroll to Top