Teczka psychologa w przedszkolu

Etap edukacyjny:

 • teczka skierowana jest do psychologów pracujących zarówno  w placówkach niepublicznych, publicznych, prywatnych.

  Materiały szkoleniowe (dokumenty) zamieszczone w teczce, są sporządzone w oparciu o obowiązujące akty prawne, można je uzupełnić o indywidualne potrzeby specjalisty lub dziecka.

  Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS

99,00 

Availability: Na stanie

, , ,

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Teczka to zbiór 18 materiałów szkoleniowych( 46 stron), plików w wersji do edycji wraz z komentarzem aktów prawnych, regulujących pracę psychologa.  Materiały szkoleniowe dostępne bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu/zaksięgowaniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl)

Teczka to zbiór najważniejszych materiałów szkoleniowych (dokumentów) dla psychologa zatrudnionego w przedszkolu, tj.:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: co to jest, formy i organizacja – komentarz.
 • Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną – wzór.
 • Planowanie pracy psychologa – roczny plan i jego sprawozdanie – wzór.
 • Program zajęć rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne – indywidualny i grupowy – wzór.
 • Ocena efektywności udzielonej pomocy p-p – wzór.
 • Dziennik psychologa – przykładowe wpisy do dziennika.
 • Notatka służbowa psychologa – kiedy i jak ją sporządzić – wzór.
 • Wniosek o wydanie opinii / zestawu opinii o dziecku – wzór dla placówki.
 • Obserwacja dziecka w grupie przedszkolnej.
 • Konsultacje z rodzicem.
 • Konsultacje z wychowawcą.
 • Indywidualna teczka dziecka – niezbędne elementy.
 • Podsumowanie – dokumenty obowiązujące psychologa przedszkolnego.
 • Arkusz obserwacji dziecka w grupie – wzór.
 • Arkusz wywiadu z wychowawcą/nauczycielem/specjalistą – wzór.
 • Arkusz wywiadu z rodzicem dziecka – wzór.
 • Sprawozdnie z pracy psychologa – wzór.
 • Przykładowe wpisy do dziennika zajęć innych ( rozwijające umiejętnośc społeczne).

Teczka psychologa to zbiór materiałów szkoleniowych (dokumentów) obowiązujących w pracy psychologa przedszkolnego.  Znajdują się tu gotowe wzory dokumentów, wskazówki kiedy ich użyć oraz przykłady.  Przygotowane materiały pomogą uporządkować wiedzę w pracy psychologa oraz odpowiedzą na pytania w kwestii obowiązującej nas dokumentacji.

Zbiór materiałów szkoleniowych,  to swoiste kompendium wiedzy, które będzie prowadziło Cię krok po kroku po dokumentacji, jaka obowiązuje psychologa przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym psychologa i określającym jego zadania.

sporz./oprca.

psycholog Sandra Wilfort


Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).


 

Shopping Cart
Scroll to Top