Promocja

Jak dostosować system oceniania dla ucznia ze SPE?

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Otrzymasz również dostęp do:

Original price was: 270,00 zł.Current price is: 90,00 zł.

Agresja i autoagresja u uczniów ze spektrum autyzmu- jak sobie z nią radzić?

szkolenie offline w pakiecie

Na stanie

Mity i fakty na temat autyzmu

szkolenie offline w pakiecie

Na stanie

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni
, , , , ,

Jak dostosować system oceniania dla ucznia ze SPE?


Data nagrania szkolenia: 13.02.2024 r., szkolenie offline – do odsłuchania.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5 w tym praca własna z materiałami.


Otrzymasz (odpłatny sodyęp):

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: skrypt, prezentacja,
 • dodatkowe materiały GRATIS.

Szkolenie na żywo (online) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.


Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów oraz wszystkich pracujących z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program szkolenia:

  • Co o ocenianiu, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mówi prawo oświatowe?
  • Ocenianie a klasyfikowanie i motywowanie.
  • Ocenianie a dostosowanie wymagań edukacyjnych i organizacji procesu uczenia się.
  • Indywidualizacja oceniania przedmiotowego.
  • Indywidualizacja oceniania zachowania.

  Współpraca z rodzicami w zakresie oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opis szkolenia:

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami?  Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo dużego wkładu pracy i zaangażowania nie robi postępów?

Podczas szkolenia zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne

uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów , opartych na aktualnych przepisach prawa oświatowego.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz zasady oceniania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 • Zdobędziesz praktyczne informacje nt. dostosowania oceniania do możliwości ucznió w z konkretnymi (występującymi w danej placówce) specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. z niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją, autyzmem, afazją. Mutyzmem wybiórczym, FASD, ADHD, zaburzeniami psychicznymi.

Prowadząca
dr Marta Koplejewska

Shopping Cart
Scroll to Top