Teczka pedagoga szkolnego/specjalnego na podsumowanie roku szkolnego

Etap edukacyjny:

  • szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.

Teczka to zbiór 16 materiałów  szkoleniowych,  plików w formie elektronicznej do edycji. Materiały  szkoleniowe  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

89,00 

, , , ,

Teczka pedagoga szkolnego/specjalnego na podsumowanie roku szkolnego
( druki w formie elektronicznej).

Teczka to zbiór 16 materiałów  szkoleniowych,  plików w formie elektronicznej do edycji. Materiały  szkoleniowe  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Wykaz materiałów  szkoleniowych:

1. Sprawozdanie pedagoga szkolnego w szkole podstawowej/ ponadpodstawowej.
2. Sprawozdanie pedagoga specjalnego w szkole podstawowej/ ponadpodstawowej.
3. Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie realizacji nauczania indywidualnego (przykładowe zapisy).
4. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego.
5. Ocena efektywności Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego,z modyfikacją i bez (2 pliki).
6. Przykładowe wzory oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć specjalistycznych/rewalidacyjnych (3 pliki).
7. Przykładowe arkusze Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (4 pliki).
8. Ankieta dla rodziców – ewaluacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
9. Przykładowe sprawozdanie Zespołu Wychowawczego.
10. Protokół z posiedzenia zespołu ds. kształcenia specjalnego, podczas którego dokonywano WOPFU.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

Shopping Cart
Scroll to Top