Teczka – awans współorganizującego na dyplomowanego

Etap edukacyjny:
  •  szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

89,00 

, , ,

Teczka – awans współorganizującego na dyplomowanego (stare zasady)

to gotowe sprawozdanie z planu nauczyciela , ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego na „starych zasadach”

Etap edukacyjny:

  • szkoła podstawowa i ponadpodstawowa
Teczka to zbiór 3 materiałów szkoleniowych, plików w wersji do edycji.
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe  dostępne bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl

Wykaz materiałów szkoleniowych (wzory dokumentów):

  1. Wzór sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
  2. Opis i analizę sposobu realizacji dwóch wymagań 8 ust. 3 pkt. 2 „Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
  3. Przykładowy plan rozwoju
  4. Poradnik
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

 

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

Shopping Cart
Scroll to Top