Rola pracowników oświaty w przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

87,00 

Brak w magazynie

,

Rola pracowników oświaty w przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania

Data szkolenia: 26.10.2023 r. g. 17:00, liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją – wzór, Wzór pisma do sądu zawiadamiającego o zdarzeniu na terenie szkoły, Akty prawne omawiane podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorzy szkół,
 • nauczycieli, wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych,

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia przybliżone zostaną procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością oraz omówione zostaną schematy różnych sytuacji interwencyjnych (uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnej, uczeń agresywny, wagarowanie i in.). Uczestnicy poznają różnicę między społecznym a prawnym obowiązkiem zawiadamiania organów ścigania. Wyjaśniona zostanie ponadto prawna ochrona przewidziana dla nauczycieli, jako funkcjonariuszy publicznych.

Program szkolenia :

 • Podstawowe akty prawne regulujące problematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 • Wyjaśnienie pojęć: nieletni, demoralizacja, czyn karalny, środki wychowawcze i poprawcze.
 • Społeczny i prawny obowiązek zawiadamiania o czynach zabronionych; środki oddziaływania wychowawczego stosowane przez dyrektora szkoły.
 • Schemat postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją – spożywanie alkoholu/ narkotyków, palenie papierosów, wagarowanie.
 • Schemat postępowania w przypadku zaistnienia czynu karalnego na terenie placówki – przestępstwa narkotykowe, kradzież, pobicie i in.
 • Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny – wybrane przestępstwa przeciwko instytucji państwowej.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące problematyki przestępczości nieletnich i obowiązków szkół w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
 • Zapoznasz się z procedurami reagowania w konkretnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się na terenie szkoły, a których sprawcą jest uczeń.
 • Otrzymasz  schematy działań interwencyjnych, gotowe procedury reagowania do wykorzystania w szkolnej dokumentacji (SPWP, statut), wzór pisma zawiadamiającego organy ścigania i przykład prezentacji edukacyjnej skierowanej do uczniów.

Prowadząca:

cynt removebg previewLidia Cynt 

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top