Modyfikacja i ewaluacja IPET oraz dostosowań edukacyjnych

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Opcja:

 1. Zaświadczenie +nagranie = 69 zł
 2. Zaświadczenie + nagranie + teczka = 90 zł

już od: 69,00 

, , , ,

Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt..): 1, w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

  • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku ( w opcji 1 i 2),
  • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy ( w opcji 1 i 2),
  • materiały szkoleniowe: Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli, Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET), Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami, Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji, Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka, Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy, Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka, Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowe wzory x 2), Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej, Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór), Zawiadomienie dla rodziców ( w opcji  2), 

Dla kogo jest to szkolenie
 • wychowawców, pedagogów
 • pedagogów specjalnych
 • wszystkich zainteresowanych

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu  doskonalenie umiejętności nauczycieli i specjalistów (pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeuty, logopedy) w zakresie modyfikacji IPET oraz dostosowań edukacyjnych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce.

Program szkolenia

 • Procedury i przepisy prawa związane z omawianą dokumentacją z uwzględnieniem zmian od 1 września 2022
 • Okresowy arkusz oceny wielospecjalistycznej – obszary. Ewaluacja IPET – obszary. Zalecenia do modyfikacji IPET-u
 • Praktyczne zastosowanie przepisów prawa oraz gotowe wskazówki jak modyfikować IPET
 •  Wspieracie uczniów i rodziców w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Korzyści dla uczestnika w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS
 • Poznasz procedury i przepisy prawa związane z omawianą dokumentacją.
 • Przeanalizujesz swoją wiedzę i praktyczne zastosowanie przepisów w odniesieniu do tworzenia dokumentacji.
 • Otrzymasz gotowe wskazówki do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzeniem do placówek nowego stanowiska – pedagoga specjalnego.

Prowadząca: Angelika Perdek – Chabinowska

 

Opcja:

(1)Szkolenie Modyfikacja i ewaluacja IPET, (2) Szkolenie Modyfikacja i ewaluacja IPET + teczka ewaluacji pedagoga specjalnego

Shopping Cart
Scroll to Top