Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty

90,00 

Availability: Na stanie

, ,

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest, zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045). przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz:

  • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
  • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
  • materiały: Program zajęć rewalidacyjnych, Rewalidacja ucznia z orzeczeniem, Przykładowy program zajęć rewalidacyjnych (Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Autyzm – zespól Aspergera).

Dla kogo szkolenie:

  • nauczycieli, pedagogów, dyrektorów, specjalistów przedszkoli i szkół podstawowych, prowadzących zajęcia rewalidacyjne z dziećmi / uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opis szkolenia

Szkolenie dla nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne z dziećmi/uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadząca wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rewalidacją, omawia zasady organizacji zajęć oraz obligatoryjną dokumentację nauczyciela – specjalisty

Program szkolenia :

  • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci/uczniów dzieci / uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy.
  • Organizacja kształcenia specjalnego dzieci / uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
  • Planowanie zajęć rewalidacyjnych w IPET i w dzienniku zajęć rewalidacyjnych, czyli o dokumentacji nauczyciela-specjalisty.
  • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie planowania i realizowania zajęć rewalidacyjnych oraz organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i szkole.
  • Usystematyzujesz wiedzę na temat dokumentacji nauczyciela-specjalisty wymaganej przepisami prawa w przedszkolu i szkole.

Prowadząca
dr Amelia Dziurda – Multan

Shopping Cart
Scroll to Top