Praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dla nauczycieli jęz. polskiego w szkole podstawowej

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl. Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne). Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Opcja 1: Materiały – praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi

Opcja 2: Szkolenie Praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi ( zaświadczenie, materiały, nagranie)

już od: 69,00 

,

Praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi

Data szkolenia: 16.10.2023 r. g. 18:30, liczba godzin: 1  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Otrzymasz (odpłatny dostęp):

 • zaświadczenie przydatne do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności ( formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku), (opcja 2)
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy, (opcja 2)
 • materiały:  Karty pracy  dla uczniów z ciekawymi zadaniami , kryteriami sukcesu do krótkich form wypowiedzi, Scenariusze lekcji z ćwiczeniami, przykładowymi pracami i kartami pracy dla uczniów  do wprowadzenia wybranych form wypowiedzi: list, opowiadanie, rozprawka, Karty pracy z kryteriami sukcesu oraz kryteriami oceny do:  opisu, charakterystyki, sprawozdania, Karty zadań edukacyjnych interdyscyplinarnych zawierające całą obudowę metodyczną do pracy grupowej nad formami wypowiedzi: zaproszenie, opowiadanie, (opcja 1 i 2)
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli jęz. polskiego w szkole podstawowej

Program szkolenia:

 • Jakie formy wypowiedzi musi poznać i wyćwiczyć uczeń szkoły podstawowej?
 • Poznanie sposobów na wprowadzanie i rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi.
 • Zapoznanie z materiałami do wykorzystania na lekcjach jęz. polskiego podczas kształtowania umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi:
 • Krótkie formy wypowiedzi: zaproszenie, ogłoszenie, życzenia, wypowiedź argumentacyjna.
 • Dłuższe formy wypowiedzi: list, opis, opowiadanie, w tym twórcze, charakterystyka, sprawozdanie, rozprawka.

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia nauczyciele poznają różne interesujące rozwiązania metodyczne dotyczące wprowadzania i rozwijania u uczniów umiejętności redagowania dłuższych form wypowiedzi.   Zapoznają się z materiałami, dzięki którym można przygotować gotowe lekcje i ćwiczenia dla uczniów.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Dowiesz się,  jakie sposoby pracy pomagają w uczeniu form wypowiedzi i rozwijaniu tej umiejętności.
 • Poznasz przykładowe rozwiązania dotyczące wprowadzania różnych  form wypowiedzi.
 • Zapoznasz się z pakietem zawartym w przewodniku po formach wypowiedzi.
Prowadząca
dorota podorska e1627820663395 removebg previewDorota Podorska

Jestem trenerem, coachem, tutorem, doradcą zawodowym, dyplomowanym nauczycielem jęz. polskiego z 32-letnim stażem, wykładowcą i e-konsultantem w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, trenerem: myślenia krytycznego, wspomagania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, The Coaching Maps i treningu umiejętności społecznych, mentorem w kursach internetowych Ok zeszyt i Uczymy myślenia. Specjalizuje się m.in. w kompetencjach kluczowych, ocenianiu kształtującym, myśleniu krytycznym, nowoczesnych technologiach, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwie zawodowym, Autorką kursów internetowych: Wykorzystanie narzędzi TOC na jęz. polskim, czyli jak ciekawie uczyć form wypowiedzi, zastosowanie The Coaching Maps w pracy nauczycieli różnych specjalności, Jak uczyć online? Współautorką publikacji: „Szkoła uczenia się”, Co sądzą uczniowie o zdalnym nauczaniu?

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności i pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcja:

Materiały – praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi, Szkolenie Praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi (zaśwaidczenie, nagranie, materiały)

Shopping Cart
Scroll to Top