Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

87,00 

Brak w magazynie

, , ,

Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Data nagrania szkolenia: 14.09.2023 r. , liczba godzin: 1,5 ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały:  Wzór zawiadomienia, Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, IPET, Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, AWOPFU, Karta PPP,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych

Szkolenie jest wsparciem nauczycieli i specjalistów pełniących w szkole lub zamierzających podjąć się funkcji koordynatora pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole. W czasie szkolenia zostaną przedstawione informacje kto może pełnić funkcję koordynatora zespołu psychologiczno-pedagogicznego i jakie zadania można powierzyć koordynatorowi zespołu.

Komu powierzać poszczególne zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz jakie znaczenie ma ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole.

Opis szkolenia:

Szkolenie poświęcono roli osoby koordynującej działania zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W czasie spotkania zostaną wyjaśnione zadania, przed jakimi stoi koordynator PPP. Zostaną omówione również trudności, na które może napotkać w toku organizacji i udzielania pomocy. Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę jak planować i rozdzielać zadania, które będą realizowane przez poszczególnych członków zespołu. Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli pełniących funkcję koordynatora PPP w placówce.

Program:

 • Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej – kto może nim zostać?
 • Koordynator PPP – zadania i cele realizowane w placówce.
 • Procedura pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Współpraca nauczycieli i specjalistów. Zadania zespołu PPP.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP.
 • Nauczysz się planować i koordynować współpracę w zakresie udzielania PPP w placówce.
 • Będziesz sprawnie konstruować dokumentację PPP.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE.

Prowadząca

angelikaAngelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top