Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jak dokumentować wsparcie uczniów

Zdążają się sytuacje, że poczta elektroniczna nie współpracuje prawidłowo z platformą Clickmeeting i uczestnik może nie otrzymywać e-mail z linkiem do szkolenia. Nie ma to jednak wpływu na późniejsze uczestnictwo.  Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

87,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jak dokumentować wsparcie uczniów

Data szkolenia: 10.01.2024 r. g. 17:00, liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Procedurę PPP, Przykładowy program zajęć specjalistycznych, Arkusz oceny efektywności PPP, Kartę PPP,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli, specjalistów w przedszkolu i szkole podstawowej

Szkolenie jest skierowane do wszystkich nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć z uczniami.

Opis szkolenia:

W szkoleniu powinien uczestniczyć każdy nauczyciel i specjalista, który pracuje z dzieckiem/ uczniem objętym PPP. W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane obowiązujące przepisy prawa oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej takie jak zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno- wyrównawcze, rozwijające umiejętności uczenia się.

Program:

 • Obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Formy PPP w przedszkolu i szkole.
 • Jak prowadzić zajęcia z form pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dokumentacja zajęć.
 • Zadania nauczycieli w pracy z dzieckiem/ uczniem ze SPE.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP.
 • Nauczysz się poprawnie dokumentować realizację poszczególnych form.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia dzieci i uczniów o SPE.
 • Otrzymasz gotowe wskazówki do pracy z uczniami o SPE.

Prowadząca

Angelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top