Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jak dokumentować wsparcie uczniów


Przepraszamy, produkt/szkolenie został(o) wycofany(e) z oferty i nie ma możliwości jego zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z innymi szkoleniami.

 

90,00 

Brak w magazynie

, , , ,

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jak dokumentować wsparcie uczniów


Data i godz. szkolenia: 15.04.2024 r. g. 17:00

Miejsce szkolenia:  Platforma Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox . Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Szkolenie z możliwością dyskusji i zadawania pytań.

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5, w tym praca własna z materiałami.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia ( standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl


Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Procedurę PPP, Przykładowy program zajęć specjalistycznych, Arkusz oceny efektywności PPP, Kartę PPP.

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).


Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli, specjalistów w przedszkolu i szkole podstawowej

Szkolenie jest skierowane do wszystkich nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć z uczniami.

Opis szkolenia:

W szkoleniu powinien uczestniczyć każdy nauczyciel i specjalista, który pracuje z dzieckiem/ uczniem objętym PPP. W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane obowiązujące przepisy prawa oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej takie jak zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno- wyrównawcze, rozwijające umiejętności uczenia się.

Program:

 • Obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Formy PPP w przedszkolu i szkole.
 • Jak prowadzić zajęcia z form pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dokumentacja zajęć.
 • Zadania nauczycieli w pracy z dzieckiem/ uczniem ze SPE.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP.
 • Nauczysz się poprawnie dokumentować realizację poszczególnych form.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia dzieci i uczniów o SPE.
 • Otrzymasz gotowe wskazówki do pracy z uczniami o SPE.

Prowadząca

angelika perdekAngelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top