Przygotowanie do kontroli Kuratora Oświaty. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

  • materiały szkoleniowe: plan pracy pedagoga specjalnego, wzór arkusza dostosowań dla uczniów z opinią PPP oraz bez opinii, opracowanie dotyczące dostosowań dla uczniów ze SPE, wzór IPET, wzór ewaluacji IPET, wzór WOPFU, spis dokumentów koniecznych z pomocy PPP,,arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

89,00 

Availability: Na stanie

, ,

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Materiały edukacyjne, które nabyłeś/aś są dziełem twórcy i własnością Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS. 

Prosimy, abyś przestrzegał/a praw autorskich i pokrewnych, jakie nam przysługują. Nie publikuj i nie udostępniaj w Internecie ani w innych miejscach. Zakupiłeś/aś materiały na użytek własny.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu w jakiejkolwiek postaci jest zabronione i wiąże się z sankcjami karnymi.

Shopping Cart
Scroll to Top