Awans zawodowy nauczyciela współorganizującego na nauczyciela mianowanego wg. „starej ścieżki”

Dla kogo jest to szkolenie:
 • nauczycieli współorganizujących kontraktowych, którzy  przepracowali w szkole dwa lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz ich zatrudnienie to minimum 1/2 etatu zgodnie z kwalifikacjami,
 • nauczycieli kontraktowych na dzień 31 sierpnia 2022. Nauczycieli współorganizujących kontraktowych, innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów.

 

90,00 

Availability: Na stanie

, ,

Awans zawodowy nauczyciela współorganizującego na nauczyciela mianowanego wg. „starej ścieżki”


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały szkoleniowe:  Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Tytuły wybranych aktów prawnych. Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli współorganizujących kontraktowych, którzy  przepracowali w szkole dwa lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz ich zatrudnienie to minimum 1/2 etatu zgodnie z kwalifikacjami,
 • nauczycieli kontraktowych na dzień 31 sierpnia 2022. Nauczycieli współorganizujących kontraktowych, innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów.
Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli współorganizujących. Pomoże dobrze przygotować swój staż i otrzymać stopień nauczyciela mianowanego.

Program szkolenia:

 • Specyfika pracy nauczyciela współorganizującego odbywającego staż.
 • Podstawy prawne awansu zawodowego.
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z przykładami.
 •  Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Prezentacja dorobku zawodowego.
 • Rozwiązanie problemu.
 • Wykonywanie zadania z użyciem narzędzie multimedialnych.

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela współorganizującego do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela do rozmowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Szkolenie „według starych przepisów” jest dla Ciebie jeśli na dzień 31.08.2022 r. masz tytuł nauczyciela kontraktowego.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Poznasz procedury awansu zawodowego.
 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.
 • Otrzymasz przykład planu rozwoju i sprawozdania.
Prowadząca:

Dorota Fornalska

Shopping Cart
Scroll to Top