Teczka pedagoga specjalnego w szkole ponadpodstawowej + szkolenie z zaświadczeniem GRATIS*

 

 

139,00 

Availability: Na stanie

, , , , ,

Teczka Pedagoga  Specjalnego w szkole ponadpodstawowej

– obowiązująca dokumentacja


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

  • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
  • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
  • materiały szkoleniowe:

1.Plan pracy pedagoga specjalnego w szkole ponadpodstawowej
2. Ewidencja zrealizowanych godzin nauczania indywidualnego
3. Ankieta dla uczniów na temat spędzania czasu wolnego
4. Arkusz oceny zachowania się ucznia
5. Przykładowy IPET – uczeń słabowidzący
6. Dostosowania dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne
7. Przykładowy IPET – uczeń z ZA
8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym – wzór dokumentu
9. IPET – wzór dokumentu
10. Karta ucznia zakwalifikowanego do pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzór dokumentu
11. Kwestionariusz wywiadu rodzinnego
12. Wykaz kwestionariuszy do diagnozy rodziny
13. Modyfikacja IPET – przykładowe zapisy
14. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przykładowe zapisy
15. WOPFU – wzór dokumentu
16. Wykaz narzędzi diagnostycznych Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
17. Okresowa WOPFU – wzór dokumentu
18. Opracowanie dotyczące dysleksji
19. Podstawy prawne wydawania opinii dla szkół ponadpodstawowych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
20. Praca z uczniem zdolnym
21. Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
22. Protokół posiedzenia zespołu ds. kształcenia specjalnego – wzór dokumentu
23. Ocena efektywności zajęć specjalistycznych – przykładowe zapisy
24. Przykładowy zakres obowiązków pedagoga specjalnego
25. Przykłady dostosowań wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
26. Stanowisko MEiN dot. standardów zatrudniania pedagoga specjalnego
27. Stanowisko MEiN dot. rezygnacji z rewalidacji
28. Ankieta – sytuacja rodzinna,materialna i wychowawcza uczniów
29. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną – wzór dokumentu
30. Wniosek rodzica o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną – wzór dokumentu
31. Zasady diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia
32. Zawiadomienie rodzica o posiedzeniu zespołu – wzór dokumentu
33. Zgoda rodziców na objęcie ucznia pomocą – wzór dokumentu
34. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
35. Wykaz przykładowej literatury, narzędzi diagnostycznych.

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Opis szkolenia:

Spotkanie ma na celu wyjaśnienie, jakie zadania spoczywają na pedagogu specjalnym w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jakie uprawnienia posiada ten specjalista i jak powinien dzielić swoją pracę z innymi specjalistami w szkole.

Tematyka szkolenia:

  • Kwalifikacje pedagog a specjalnego.
  • Zadania pedagoga specjalnego w ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej.
  • Dokumentacja pedagoga specjalnego w szkole średniej.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Poznasz zadania pedagoga specjalnego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej wynikające z przepisów prawa.
  • Poszerzysz swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Dowiesz się, jak podzielić obowiązki pomiędzy pedagogiem szkolnym, a pedagogiem specjalnym.

Dla kogo szkolenie:

  • pedagoga specjalnego szkoły ponadpodstawowej

Prowadząca:

sporz./opr.

Lidia Cynt

Shopping Cart
Scroll to Top